Temel Bordrolama Eğitimi - Antalya

- bordro uzmanlığı2Yıldız Gelişim Akademisi, Antalya merkezli eğitim danışmanlık firmasıdır. Bireysel ve kurumsal gelişim eğitim programları kapsamında Personel Özlük İşleri, SGK Bordrolama Uzmanlığı Eğitimi konusunda bireysel ve kurumsal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.


PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, SGK BORDROLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Kurs Adı Dönemi Başlama Tarihi Gün ve Saatler

Personel Özlük İşleri, SGK Bordrolama Uzmanlığı
(MEB ONAYLI)
İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi Dahil Ücretsiz

H.içi
Akşam
arayınız Pazartesi - Çarşamba
19.00 - 21.10
H.içi
Gündüz
arayınız Pazartesi - Çarşamba
15.00 - 17.30
Hafta
Sonu
arayınız Pazar
13.00 - 17.30

Kursa Özel Kampanyalar

EĞİTİM KİTAPLARI + DVD VİDEO EĞİTİM SETİ
ÜCRETSİZDİR(HEDİYEMİZDİR)

Sertifikalar
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
Yıldız Gelişim Akademisi Onaylı Sertifika
Üniversite Onaylı Sertifika(e-devlet görüntülenir/onaylı resmi ve özel kurumlarda geçerlidir)
Uluslararası Geçerli Akreditasyon Sertifikası
(Türkçe ve İngilizce olarak diğer ülkelerde geçerli)
Ustalık ve Kalfalık Belgeleri(İşyeri açmak veya çalışmak için geçerli)
Referans Mektubu

Eğitim İçeriği

EĞİTİMİN HEDEFİ

’ 6552 SAYILI YENİ TORBA YASANIN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ‘’

‘’ SON DÖNEMDE YAYINLANAN GENELGELER VE DUYURULAR’’Amaç:

Eğitimin Amacı: Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır. Personel Ücret bordrosu Kavramı ve 5510 Sayılı yeni SGK yasası ile şahıs sigorta primi ödemelerinin ücret bordrosunda indirim konusu yapılması, 5510 Sayılı yasaya görev devreden SGK matrahları hesaplamasında ve uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde bilgisayar ve elle örnek bordro hesapları yapılarak katılımcılara uygulama becerilerinin kazandırılması.


Kimler Katılmalı
İnsan kaynakları ile Personel özlük işleri bordro konusunda hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler, insan kaynakları özlük işleri süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler,

PERSONEL YÖNETİMİN İŞ HUKUKU VE DAVA SÜREÇLERİNE ETKİSİ

 • Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
  • İş Kanunu’na göre, İnsan kaynakları süreçlerinde organizasyon şemasının ve görev tanımının önemi
  • İş Kanunu’na göre, Performans Yönetimin ve İş Akış süreçlerin önemi
  • 4857 İş Kanunu’na, 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğine göre personel eğitiminin önemi
  • İş Kanunu’na göre, personel özlük dosyasında olması gereken evrakların, mahkeme süreçlerine etkisi
  • İnsan kaynakları özlük işlerinin planlanması ve aksiyonların alınması.
  • iş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması
  • 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin,6552 sayılı torba yasanın asıl işverenlere getirdikleri sorumluluklar nelerdir?
  • 2014 yılı değişen mevzuatları ve Yargıtay kararlarının özlük işlerinin süreçlerine dahil edilmesi.
  • Denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİN BORDROLAMA SÜREÇLERİN ÖNEMLİ KONULARI

 • Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
  • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
  • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
  • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir.
  • 213, 5510, 4857 Kanunlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun insan kaynaklarına etkisi.
  • 5510 Sayılı Kanunda sigorta primine tabi olan ve olmayan kazançlar nelerdir?
  • Sosyal Güvenlik Kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?
  • Gelir Vergisi dilimleri, Kümülâtif Gelir Vergisi Dilimi’nin değişmesi ile bordroda oluşan değişiklikler.
  • Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirilme süreçleri.
  • İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?
  • Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.
  • SSK prim matrahı nedir?
  • Asgari Geçim İndirimi Sistemi’nin genel esaslarına ilişkin merak edilenler

İNSAN KAYNAKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇ YÖNETİMİ

 • 5510 Sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.
  • 5510 Sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.
  • 5510 Sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.
  • Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişlikler.
  • EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?
  • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir, ne zaman hazırlanır?
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması
  • İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.
  • İşyeri Açılışı ve Bildirimi
  • Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
  • SGK teşvikleri? İndirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?
  • SGK ve İŞKUR’a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar
  • Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
  • Kıdem ve İhbar tazminatının hesaplanması.
  • Kısmı süreli çalışan personellerin kıdem, ihbar tazminatın hesaplanması.
  • SGK İşveren Uygulama Tebliğinde alan yer alan işletmeler için önemli konuları nelerdir?
  • Primler ve prim belgeleriyle ilişkin hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?
  • SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?

HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDROLAMA BORDRO EKRANI İLE HESAPLAMA

Brütten nete, netten brüte,
Normal çalışanın bordro hesaplaması,
Emekli çalışanın bordro hesaplaması,
Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
Sendikalı çalışan, icra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu,
Yemek yardımı (kupon), çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu,
SGK tavanını aşan personelin bordrosu
Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
Personele sağlanan hediye çeklerinin alan personelin bordrosu
Personele sağlanan her türlü ayni nakdi yardım alan personelin bordrosu
Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,
Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
Sgk tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları Kümülatif gelir vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucuna etkisi Hesap makinasıyla ve bordro ekranı ile bordro yapılması ve katılımcılara yaptırılması

YARGITAY KARARLARI IŞINDA İŞE İADE DAVASI VE SGK SÜREÇLERİN YÖNETİMİ

Fesihte hak düşürücü süreleri
İşe iade davasında başlayarak sonuçlana kadar tüm süreçler
Boşta geçen süreye göre ücretlerin hesaplanması ek aylık hizmet bildirimi yapılması
İşe iade başlatması durumda oluşacak durumlar
İşe iade süreçlerinde İşe giriş ve çıkış işlemleri SGK ile yapılan tüm işlemler
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre İş Güvencesi ve kapsamı (İ.K. MADDE 18-19-20-21)
İş Güvencesinden yararlanma koşulları (Yargıtay Kararları Işığında)
Fesih bildirimine itiraz ve usulü (İ.K. MADDE 20
İşe iade davasının tüm süreçleri
Boşta geçen süre, işe başlatma tazminatının hesaplanması.
İşe iade kararlarında bordro süreçleri fark, kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması
İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri
işeiade kararlarında SGK uygulamaları

Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Sunumun konusu gereği işçiye ödenecek ücret ve iş sonu tazminat hesaplamaların dayanağını oluşturan maddeler ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Söz konusu yöntem sayesinde ücret hesaplamada kullanılan formüller değil,

5N 1K yöntemi ile yapılan hesaplamaların dayanaklarda belirtilerek farkındalık yaratacak bir eğitim verilecektir.

-----------------------------------

EĞİTİMİN HEDEFİ

Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Sunumun konusu gereği işçiye ödenecek ücret ve iş sonu tazminat hesaplamaların dayanağını oluşturan maddeler ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Söz konusu yöntem sayesinde ücret hesaplamada kullanılan formüller değil,

5N 1K yöntemi ile yapılan hesaplamaların dayanaklarda belirtilerek farkındalık yaratacak bir eğitim verilecektir.

KİMLER KATILMALI

 • Personel yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
 • Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İŞ KANUNU ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI

 • Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası,
 • Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu,
 • Çalışma Süreçlerinin düzenlenmesi, Kısa çalışma
 • Geçici iş göremezlik,
 • Personele Çalışma belgesi verilmesi,
 • Ücret Bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları,
 • Kıdem ve ihbar önelleri, tazminatları ve hesaplanması
 • Savunma alma, ihtar, fesih yazıları, ibraname örnekleri

İŞ KANUNU FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMALARI

 • Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları,
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti,

ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SAPTANMASI

 • İşyerinde Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
 • İşyerinin Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
 • Çalışmadan Geçen Sürelerinin Belgelenmesi
 • PDKS raporlama ve puantaja aktarılması

İŞ KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

 • Ücretin Tanımı,
 • Ücretin Ödeme Şekli,
 • Ücretin Ödeme Sıklığı,
 • Ücretein Gününde Ödenmemesi,
 • Ücretin Saklı Kısmı,
 • Ücret Hesap Pusulası,
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Genel Tatil Ücreti,
 • Hafta Tatili Ücreti,

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

 • Ücretin Tanımı,
 • Ücret Sayılan Ödemeler,
 • Gerçek Ücret,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar,
 • Sakatlık İndirimi,
 • Asgari Geçim indirimi,

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

 • Prime Esas Ücretler,
 • Primden İstisna Ödemeler,

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

 • Prime Esas Ücretler,

GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER

 • Gelir Vergisi Oranları,
 • Sakatlık indirimi Tutarları,

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER

 • Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı,
 • Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları,
 • Asgari Ücret,

HESAPLAMALAR

 • Yıllık izin hesaplamaları ,
 • Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı ,
 • Fazla çalışma ücret hesabı ,
 • Asgari geçim indirimi ,
 • Kıdem tazminatı hesabı,
 • İhbar tazminatı hesabı,

BİLDİRİMLER

 • Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi
 • e-Bildirge
 • İş-Kur belgeleri ve Bölge Çalışma Müdürlüğü evrakları
 • İşten çıkış işlemleri
 • İşe İade Belgesi düzenlenmesi

Süre: 2 gün

Katılımcı Görüşleri

Nazlı DENİZ(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)

Katıldığım insan kaynakları kursu benim için çok güzel bir yolun başlangıcı oldu. Kursumun son gününde iş bulmam ayrıca mutlu etti beni.Öncelikle böyle bir imkan sağladığı için ve güler yüzlülüğü için Bayram beye gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bilgi birikimlerini,deneyimlerini bizimle paylaşan çok saygı duyduğum Bülent hocama yürekten teşekkürler.

-

İsim Vermek İstemiyor(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Eğitimle ilgili çok memnun kaldım. Eğitici hocaların bilgi birikimi çok iyi tavsiye ederim.

-

Özgül TAN(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Herşey için çok teşekkür ederim. 2 ay boyunca mükemmler bir eğitim aldım.

-

Semra BEYDEMİR(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Öncelikle Yıldız Gelişim Akademisine bu eğitimi sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gördüğüm eğitimler içinde en güzel, en faydalı, en amaca yönelik…. O kadar yazılır dı ki!... Olanı buydu. Başarının baş mimarında hocamız. Bu eğitimi alanlar hocamız ile tanıştıkları için de çok şanslılar. Kariyeri dolu biriyle konuşmak ondan iki kelime bişeyler öğrenmek benim için harikaydı. Çok teşekkür ederim herşey için Seviler ve Saygılar.

-

G. A(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)

Hocamıza sonsuz teşekkürler. Kendisi emekli olmuş bir İK müdürü emekli olmadan önce tanışmış olmayı ve onunla çalışmayı çok isterdim. Çünkü eğitim kavramını özümsemiş bencilce hırsları olmayan öğretebilmeyi amaç edinmiş bir insan. Bence İK eğitimi kesinlikle Yıldız Gelişim Akademisinden alınmalı ve 4 yıl emek verdiğim üniversite hayatımda bordronun B’sini görmemişken bana 2 ayda bordroyu öğrettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum.

-

Murat SATILMIŞ(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Akademi içinde saygıdeğer hocamın büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Kurstan aldığım eğitim bu alanda donanımlı olmama vesile olduğundan sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

-

Pelin ARMAĞAN(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Şu anda almış olduğum eğitim sayesinde İnsan Kaynaklarında işe başladım. Tabi ki en çok memnun kaldığım hocamızın eğitimi için 100 üzerinden 100 puan veriyorum.

-

Sinem UÇAK(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Yıldız Gelişim Akademiye ve hocamıza tekrar tekrar teşekkür ederim. İş bulmam konusunda yardımcı oldukları için ayrıca teşekkür ederim.

-

Gamze YÜCEL(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Aldığım eğitimden çok memnun kaldım. En önemlisi değerli hocamızdan eğitim aldığım için çok mutluyum. Bilgileriyle iş hayatımda avantaj elde ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler. Hocamıza 100 üzerinden 100 puan.

-

Nazlı KOÇDEMİR(İnsan Kaynakları Uzmanlığı)
Eğitimler samimiyet ve keyifle geçtiği için öncelikle hocama teşekkür ederim. Almış olduğum İnsan Kaynakları eğitimi ve öğrendiğim bilgiler sayesinde işe başladım. Teşekkürler.

-

Dudu SARI (İnsan Kaynakları)
Öncelikle hocamıza ve kuruma teşekkür ederim. Kurs süresinin benim açımdan uzun olması zor gibi görünsede, herkesin kendisine bir şans verip katılım yapmasını öneririm. Hiçbirşey kaybetmez aksine yol çizmenize yardımcı olur. Kursum bittikten kısa bir süre sonra işe başladım. Puzzlenin eksik bir parçasını tamamlamak gibi.

-

Elif ÇETİN(İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Hocamız gerçekten çok donanımlı ve Türkiye'de parmakla gösterilecek bordro uzmanlarından hocalar ile bizi buluşturan Yıldız Gelişim Akademisi ailesine teşekkürler.

-

Fatma KELER (İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Yıldız Gelişim Akademisi, Sevgili Yıldız Gelişim kurucusu "Bayram YILDIZ" bize hocamızın eşliğinde Bordrolama kursu sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.

-

Cennet ALTAŞ(İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Yıldız Gelişim de ilk defa eğitime katılıyorum. Hocamızın eğitimini çok beğendim. Bilgili ve tecrübeli bir eğitmen.

-

Esra Andıç Levent (İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Konuyu anlatışı, konuya hakimiyet süper, beklentilerime cevap alabildiğim bir eğitim oldu.

-

Zeliha Samyeli(İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Bu kadar kısa sürede yapılabilecek en iyi eğitimdi, hocamız sayesinde artık Personel Özlük İşleri, Bordro alanında iş başvuruları yapabileceğiz.

-

Tuğçe KARAHAN (İnsan Kaynakları Uzmanlığı)
Bir otelde personel sorumlusu olarak çalışmaktayım.Aldığım insan kaynakları eğitimi ile personelciliğin insan kaynaklarından nasıl ayrıldığı hakkında hocam sayesinde epey aydınlandım.İnsan kaynaklarının nasıl yapılması gerektiğini bilgisi,donanımı ve deneyimi ile muhteşem anlattı.Yeni bir İK her zaman mümkünmüş..:)) Emeğiniz için sonsuz teşekkürler..

-

Başak Sarıtaş (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Yönetici
Almış olduğum İnsan Kaynakları eğitimi sonrasında çalışmaya başladığım konumda çok faydasını gördüm. Hocamız ile tanışmak büyük şans, çok teşekkürler.

-

Rıdvan PEKER (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Eğitmen-Danışman
Talep ettiğim İnsan Kaynakları Yönetimi eğitiminden beklediğim her türlü desteği kurum ve eğitmen tarafından karşılandı. Eğitimde verilen bilgi ve uygulamalar ciddi deneyimler sonrasında çıkantecrübeyle destekleniyor. Kurum ve eğitimciye teşekkürler.

-

Ebru YILMAZ(İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
İnsan Kaynakları
Eğitimler samimiyet ve keyifle geçtiği için öncelikle bu hizmeti veren Yıldız Gelişim Akademisi kurum müdürü ve hocamıza teşekkür ederim. Pozitif enerjisiyle geçen eğitimlerimiz ile idealim olan ve çalışmakta olduğum uluslararası bir şirkette İnsan Kaynakları bölümünde işe başladım. Emeği geçenlere teşekkürler.

-

Zehra ERSÖZ (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Seyahat İşletmecisi
Eğitmenimiz konusuna hakim olduğu gibi, katılımcılara bilgisiyle, davranışlarıyla ve konuşmalarıyla güven verdi. Oldukça yoğun bir program olmasına rağmen zamanı verimli kullanarak, anlatım tarzıyla katılımcıları motive ederek, canlı tutmayı başardı. Katılımcılara özgürce soru sorma hakkı veren eğitim tarzıyla ekiple arasında güçlü bir iletişim oluştu Almış oldugum IK egıtımıyle İş hayatında içinde bulunduğum süreçleri sistematik ve bütüncül olarak gözden geçirme imkanını elde ettiğime inanıyorum .Kişisel gelişimime bu kadar profesyonel katkı sağlayan eğitim programınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

-

Ebru GÜLER (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Kariyer gelişimi için muhakkak değerlendirilmesi gereken seçkin, ilgili ve kaliteli bir kurum. Tek eğitim programıyla kalmayıp gerekli gördüğüm diğer eğitim programlarına da başlamayı düşünüyorum. Teşekkürler

-

Serhat Demirhan(İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Yönetici
Eğitim tüm aşamalarında oldukça keyif aldım. Gerçekten yeni bilgiler ve tecrübeler edindim. Mesleki eğitim ve kişisel gelişim için bundan sonra da bu kurumda eğitimlere devam edeceğim.

-

Hürü Çiğdem ÖZDEN(İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Eğitmenlerin bilgi birikimi yüksek olması ve deneyimlerini bizlerle paylaşması oldukça faydalı oldu.

-

Emine ÖZER(İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Yönetici
Eğitim 100 üzerinden 100 denilecek düzeyde iyiydi. Eğitimi veren hocamız süperdi. Bizlere eğitim almamıza ve hocamızla tanışmamıza fırsat sunan Yıldız Gelişim Akademisine ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım.

-

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

marka - Kopya

adres
Adres: Sinan Mahallesi 1257 Sokak Şengül 2 İşhani No:13 Muratpaşa / ANTALYA
(Plaza 2000 yanında Çarşı PTT Arkası, Doğu Garajı Tahtakale Yanı)

tel

0242 316 63 33

0552 449 07 07

çalışma-saatleri

Hafta İçi Hergün: 09.30 - 21.00
C.tesi: 10.30 - 19.00
Pazar: 12.00 - 19.00