İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi & Kursu Antalya

insan kaynakları uzmanlığıYıldız Gelişim Akademisi, Antalya merkezli eğitim danışmanlık firmasıdır. Bireysel ve kurumsal gelişim eğitim programları kapsamında İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitim Kursu konusunda bireysel ve kurumsal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI
(MEB ONAYLI)

MESLEKİ GELİŞİM İLE KARİYERİNE KARİYER KAT!Kurs Adı Dönemi Başlama Tarihi Gün ve Saatler

İnsan Kaynakları Uzmanlığı
(MEB ONAYLI)
SGK Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Eğitimi Ücretsiz Dahil

H.içi
Akşam
26 Ekim 2021 Salı - Perşembe
19.00 - 21.00
H.içi
Gündüz
arayınız Pazartesi - Çarşamba
11.00 - 13.30
Hafta
Sonu
24 Ekim 2021 Pazar
13.00 - 17.00

Kursa Özel Kampanyalar

SGK ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANLIĞI EĞİTİMİ ÜCRETSİZ
EĞİTİM KİTAPLARI + DVD VİDEO EĞİTİM SETİ
ÜCRETSİZDİR(HEDİYEMİZDİR)

Sertifikalar
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
Yıldız Gelişim Akademisi Onaylı Sertifika
Üniversite Onaylı Sertifika
ICCW Uluslararası Geçerli Akretitason Sertifiksası
Referans Mektubu

Eğitim İçeriği

Eğitimin Amacı:

Günümüzde hızla değişen iş dünyasında, işletmelerin tümü kendilerine rekabetçi üstünlük sağlayacak konuma getirecek çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.

Başarılı işletmelerin insan kaynakları profiline bakıldığında; iyi eğitim almış, çevreyi analiz eden, araştıran, sürekli öğrenen ve öğreten, gelecek vizyonu olan, paylaşmasını bilen, uyum yeteneği olan, değişime açık kişilerin çoğunlukta olduğu görülür. Nitelikli işgücüne sahip olma rekabette üstün olma çabasının ön koşuludur. Bu işgücünün doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılması da gerekir.

Bu koşul ve gerekçeler günümüz işletmelerinde insan kaynakları yönetimini ve yöneticilerini vazgeçilmez yapmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı mutlu, verimli ve pozitif düşünen çalışanlar yaratmaktır.

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi ile bu amacı gerçekleştirmek isteyen insan kaynakları uzmanları yetiştirmektir.

Kimler Katılmalı:

 • İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar.
 • Farklı alanlarda görev yapan fakat insan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan bu konuda daha da deneyimli hale gelmek ve gelişim göstermek isteyen çalışanlar ve yöneticiler.
 • Şirketlerin farklı departmanlarından çalışan insan kaynakları süreçlerine hakim olmak isteyen yöneticiler, şirket sahipleri.

Eğitim İçeriği:

1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

PERSONEL VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Personel ve İnsan Kaynakları Kavramları
 • Tarihi Gelişim Sürecinde Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

2.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL FAALİYET ALANLARI

 • Örgüt, İşler ve İnsanlar İçin Planlama Yapılması
 • İnsan Kaynaklarının Elde Edilmesi
 • İnsan Kaynaklarının Elde Tutulması
 • Bireysel ve Örgütsel Performansın Arttırılması

3.İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN ÖRGÜT YAPISI

 • İşletmenin Genel Örgüt Yapısı İçerisinde İnsan Kaynakları Bölümünün Yeri
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi

4.İŞ ANALİZİ

İŞ ANALİZLERİNİN İŞLEVLERİ

İŞ ANALİZİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİ SAĞLAMA YÖNTEMLERİ

 • Gözlem Mülakat
 • Anket

İŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ

 • İş Envanterleri
 • Durum Analizi
 • Fonksiyonel İş Analizi
 • Kritik Olay Tekniği

İŞ ANALİZİ BİLGİLERİNİN DÜZENLENMESİ

 • İş Tanımları
 • İş Gerekleri

5.İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

 • İnsan Kaynakları Planlaması Kavramı
 • İnsan Kaynakları Planlamasında Temel İlke ve Yöntemler
 • Gerçek Personel Talebi
 • Yedek Personel Talebi
 • Ek Personel Talebi
 • Yeni Personel Talebi
 • Personel Çıkarma
 • İnsan Kaynakları Talebinin Belirlenmesine Yardımcı Araçlar
 • İnsan Kaynakları Talep Tahmin Yöntemleri
 • Basit Matematiksel Yöntemler
 • Karmaşık Matematiksel Yöntemler

İNSAN KAYNAKLARI ARZI

 • İçsel İnsan Kaynakları Arzının Belirlenmesinde Kullanılan Araçlar
 • Personel Envanteri
 • Dışsal İnsan Kaynakları Arzı

İNSAN KAYNAKLARI ARZ VE TALEBİNİN KARŞILAŞTIRILIP PLANLARIN HAZIRLANMASI

6.PERSONEL BULMA VE SEÇME

PERSONEL BULMA

 • Personel Bulma Yöntemleri
 • İç Kaynaklardan Aday Sağlama
 • Dış Kaynaklardan Aday Sağlama
 • İşletmenin ve İşin Personel Adaylarına Sunumu

PERSONEL ŞEÇME

 • Personel Seçme İşlevini Etkileyen Faktörler
 • Personel Seçme Yöntemleri
 • Biyografik Yöntemler
 • Psikolojik Testler
 • Benzetim Yoluyla Seçim Yöntemi
 • Mülakat (Görüşme) Yöntemi
 • Referans ve Tavsiye Mektupları

7. ORYANTASYON

ÖRGÜTLERDE EĞİTİM

ORYANTASYON

 • Oryantasyonun Önemi ve Amaçları
 • Oryantasyonun Kapsamı
 • Oryantasyonla İlişkili Diğer Kavramlar
 • Oryantasyon ve Sosyalizasyon
 • Oryantasyon ve Psikolojik Anlaşma
 • Oryantasyon ve Eğitim
 • Oryantasyonda Kullanılan Yöntemler
 • Dört Aşamalı Oryantasyon Sureci
 • Oryantasyon Programlarının Oluşturulması ve Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

ORYANTASYON PROGRAMININ ÖRGÜTLENMESİ

ORYANTASYON EĞİTİMİNDE İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ

ORYANTASYONUN VERİMLİLİKLE İLİŞKİSİ

8.EĞİTİM

EĞİTİMİN ÖNEMİ

EĞİTİMİN AMAÇLARI

EĞİTİMDE İZLENEN İLKELER

EĞİTİM POLİTİKALARI

EĞİTİM PLANLAMASI

EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

9. KARİYER YÖNETİMİ

KARİYER YÖNETİMİ VE KARİYER PLANLAMASININ AMACI

KARİYER YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA KARİYER SİSTEMLERİNİN TEMEL YAPISI

KARİYER PLANLAMASININ AMACI

KARİYER PLANLAMA SÜRECİ

 • Bireysel Kariyer Planlaması
 • Kendi Kendini Değerlendirme Aşaması
 • Fırsatları Tanıma
 • Hedefleri Belirleme
 • Planları Hazırlama
 • Örgütsel Kariyer Planlaması
 • Başarılı Bir Kariyer Yönetimi

KARİYER VE İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRME SORUNLARI

KARİYER PLANLAMA YÖNTEMLERİ

 • Grup Çalışmaları
 • Değerlendirme Merkezi
 • Danışmanlık
 • Performans Değerlendirme
 • Psikolojik Değerlendirme Teknikleri
 • Koçluk
 • Eğitim

10.PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS YONETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLEMESİNİN AMACI

Performans Yönetimi

Performans Değerlendirmesinin Amacı

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Performansın Planlanması
 • Örgütsel Performansın Planlaması
 • Bireysel Performansın Planlanması
 • Performans Düzeyinin Belirlenmesi: Performansın Ölçülmesi
 • Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
 • Performans Ölçümünü Yapabilecek Kişiler
 • Performansın Analiz Edilmesi
 • Performans Yetersizliklerinin Belirlenmesi ve İyileştirici Önlemlerin Alınması
 • Mükemmel Performansın Ödüllendirilmesi
 • Personele Performansı Hakkında Geribildirim Verilmesi

11.ÜCRET YÖNETİMİ

ÜCRET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

ÜCRET SİSTEMLERİ

 • Doğrudan İş Gücü Piyasasına Dayalı Ücret Sistemi
 • İşe Dayalı Ücret Sistemleri
 • İşi Yapan Bireye Dayalı Ücret Sistemleri

ÜCRET YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE TEMEL AMAÇLARI

ÜCRET YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL UNSURLAR

 • Ücret Yapısını Etkileyen Unsurlar
 • Ücret Düzeyini Etkileyen Unsurlar
 • Yasal Düzenlemeler
 • Ücret Stratejileri
 • Ücret Politikaları

BİR ÜCRET SİSTEMİNİN KURULMASI

 • İş Değerlemesinin Yapılması
 • Piyasa Ücret Verisinin Elde Edilmesi
 • Ücret Yapısının Oluşturulması
 • Personelin Bilgilendirilmesi
 • Yeni Ücret Sisteminin Uygulanması

12.İŞ DEĞERLEME

İŞ DEĞERLEMESİNİN TANIMI VE GENEL İLKELER

İŞ DEĞERLEMESİNİN SAĞLAYACAĞI YARARLAR

İŞ DEĞERLEMESİ SÜRECİNİN AŞAMALARI

 • Sisteme Olan İhtiyacın Ortaya Konması
 • Sistemin Amacının Saptanması
 • İzlenecek Yaklaşımın Belirlenmesi
 • İş Analizinin Yapılması, İş Tanımlarının ve İş Gereklerinin Hazırlanması
 • Değerlenecek İşlerin Seçilmesi
 • Kullanılacak Yöntemin Belirlenmesi
 • İş Değerleme Yöntemleri
 • Yöntem Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • İlgili Taraflara Bilgi Verilmesi
 • İşlerin Değerlenmesi

13. İŞGÖREN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞGÖREN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI

 • İşgören Sağlığı
 • İş Güvenliği

İŞGÖREN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

 • İşgörenler Açısından
 • İşverenler Açısından

İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Yasal Düzenlemeler
 • Sendikalar
 • Yönetimin Tutumu ve Maliyet
 • Teknoloji

İŞLETMELERDE SAĞLIKLA İLGİLİ SORUNLAR, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI

 • Sağlıkla İlgili Sorunlar
 • Meslek Hastalıkları
 • Stres
 • Uyuşturucu Bağımlılığı
 • Alkol Kullanımı

İŞLETMELERDE GÜVENLİKLE İLGİLİ SORUNLAR, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI

 • İş Kazalarının Nedenleri
 • İnsani Faktörler
 • Örgütsel Faktörler
 • İş Kazalarının Önlenmesi
 • Sağlık ve Güvenlik Programlarının Değerlemesi

 1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE TEMEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ
 • Kanun ve İş Güvencesinin Amacı
 • İş Sözleşme Yönetimi
 • Deneme Süresi
 • İhbar / Bildirim Süreleri - İş Arama İzni Uygulama Yöntemleri
 • Savunma ve İhtar
 • Sözleşmenin Feshinde Uygulanacak Usul
 • İşten Giriş Sürecinde "Olmazsa Olmaz" İşlem Adımları ve Belgeler
 • İşten Çıkış Sürecinde "Olmazsa Olmaz" İşlem Adımları ve Belgeler
 • Çalışma Süreleri
 • Ara Dinlenme Uygulamaları
 • İş Kazaları Sonrası Ne Yapacağız
 • İzin Çeşitleri
 • Puantaj Nedir?
 • Bordro Nedir?
 • Çalışma Belgesi
 • İbraname
 • Ücretin Tanımı
 • Ücret Çeşitleri
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • Genel Tatil Ücreti
 • Fazla Mesai Uygulamaları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı
 • Yasal Bildirimler
 • İşveren Teşvikleri
 • E- Bildirge

15.ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

SENDİKALARIN ÖRGÜTLENMESİ VE YAPISI

 • İşçi Sendikası Kavramı
 • İşçi Sendikalarının Ortaya Çıkması
 • Sendikaların İşlevleri
 • İşçilerin Sendikaya Katılma Nedenleri
 • Sendikaların Türleri

TOPLU PAZARLIK

 • Toplu Pazarlığın Tanımı
 • Toplu Pazarlıkta Tarafların Hedefleri
 • Toplu Pazarlıkta Sendikaların Hedefleri
 • Toplu Pazarlıkta İşverenlerin Hedefleri
 • Toplu Pazarlık Süreci

TÜRKİYE’DE TOPLU PAZARLIK SİSTEMİ

 • Türkiye’de Toplu Pazarlık Süreci
 • Türkiye’de Toplu Pazarlığın Kapsam ve Düzeyi
 • Türkiye’de Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriği

TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Çözüm Yolları
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Mücadeleci Çözüm Yolları

TÜRKİYE’DE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI

 • Türkiye’de Toplu İş Uyuşmazlığı Süreci

16. ÇALIŞANLARIN İŞ ORTAMINA UYUMLAŞTIRILMASI

İLETİŞİM

İŞLETME İÇİ ŞİKAYET ARAÇLARI

ÖNERİ SİSTEMLERİ

PERSONEL DANIŞMANLIĞI

DİSİPLİN

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR

ALANYA, MANAVGAT ve İSTANBUL, ANKARAda için 0242 316 63 33 arayabilir yada [email protected] mail atabilirsiniz.

Katılımcı Görüşleri

Burak SALDUZ(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)

Sınıf, konular ve eğitici konusunda kesinlikle doğru yere geldiğimi düşünüyorum. Yeni bir eğitim daha kendim için planlayacağım.

--------------------------------------------------------------------------

Fatma AYAZ(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)

Dersler keyifli geçtiğinden dolayı daha fazla katılım sağlama isteği uyandırıyor. Hocamızın güzel ve pozitif enerjisi derslere renk katıyor. Anlatımı akıcı hiçbir sorumuz cevapsız kalmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

--------------------------------------------------------------------------

Nazlı DENİZ(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)

Katıldığım insan kaynakları kursu benim için çok güzel bir yolun başlangıcı oldu. Kursumun son gününde iş bulmam ayrıca mutlu etti beni.Öncelikle böyle bir imkan sağladığı için ve güler yüzlülüğü için Bayram beye gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bilgi birikimlerini,deneyimlerini bizimle paylaşan çok saygı duyduğum Bülent hocama yürekten teşekkürler.

--------------------------------------------------------------------------

İsim Yok(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Eğitimle ilgili çok memnun kaldım. Eğitici hocaların bilgi birikimi çok iyi tavsiye ederim.

--------------------------------------------------------------------------

Özgül TAN(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Herşey için çok teşekkür ederim. 2 ay boyunca mükemmler bir eğitim aldım.

--------------------------------------------------------------------------

Semra BEYDEMİR(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Öncelikle Yıldız Gelişim Akademisine bu eğitimi sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gördüğüm eğitimler içinde en güzel, en faydalı, en amaca yönelik…. O kadar yazılır dı ki!... Olanı buydu. Başarının baş mimarında hocamız. Bu eğitimi alanlar hocamız ile tanıştıkları için de çok şanslılar. Kariyeri dolu biriyle konuşmak ondan iki kelime bişeyler öğrenmek benim için harikaydı. Çok teşekkür ederim herşey için Seviler ve Saygılar.

--------------------------------------------------------------------------

M. G. A(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Bülent hocamıza sonsuz teşekkürler. Kendisi emekli olmuş bir İK müdürü emekli olmadan önce tanışmış olmayı ve onunla çalışmayı çok isterdim. Çünkü eğitim kavramını özümsemiş bencilce hırsları olmayan öğretebilmeyi amaç edinmiş bir insan. Bence İK eğitimi kesinlikle Yıldız Gelişim Akademisinden alınmalı ve 4 yıl emek verdiğim üniversite hayatımda bordronun B’sini görmemişken bana 2 ayda bordroyu öğrettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum.

--------------------------------------------------------------------------

Murat SATILMIŞ(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Akademi içinde saygıdeğer hocamın büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Kurstan aldığım eğitim bu alanda donanımlı olmama vesile olduğundan sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

--------------------------------------------------------------------------

Pelin ARMAĞAN(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Şu anda almış olduğum eğitim sayesinde İnsan Kaynaklarında işe başladım. Tabi ki en çok memnun kaldığım Bülent hocamız eğitimi için 100 üzerinden 100 puan veriyorum.

--------------------------------------------------------------------------

Sinem UÇAK(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Yıldız Gelişim Akademiye ve hocamıza tekrar tekrar teşekkür ederim. İş bulmam konusunda yardımcı oldukları için ayrıca teşekkür ederim.

--------------------------------------------------------------------------

Gamze YÜCEL(İnsan Kaynakları, Bordro Uzmanlığı)
Aldığım eğitimden çok memnun kaldım. En önemlisi değerli Bülent hocamızdan eğitim aldığım için çok mutluyum. Bilgileriyle iş hayatımda avantaj elde ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler. Hocamıza 100 üzerinden 100 puan.

--------------------------------------------------------------------------

Dudu SARI (İnsan Kaynakları)
Öncelikle hocamıza ve kuruma teşekkür ederim. Kurs süresinin benim açımdan uzun olması zor gibi görünsede, herkesin kendisine bir şans verip katılım yapmasını öneririm. Hiçbirşey kaybetmez aksine yol çizmenize yardımcı olur. Kursum bittikten kısa bir süre sonra işe başladım. Puzzlenin eksik bir parçasını tamamlamak gibi.

--------------------------------------------------------------------------

Elif ÇETİN (İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Serkan Hoca gerçekten çok donanımlı ve Türkiye'de parmakla gösterilecek bordro uzmanlarından Serkan hoca ile bizi buluşturan Yıldız Gelişim Akademisi ailesine teşekkürler.

--------------------------------------------------------------------------

Fatma KELER (İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Yıldız Geelişim Akademisi, Sevgili Yıldız Gelişim kurucusu "Bayram YILDIZ" bize Serkan Özdemir eşliğinde Bordrolama kursu sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.

--------------------------------------------------------------------------

Cennet ALTAŞ (İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Yıldız Gelişim de ilk defa eğitime katılıyorum. Serkan Özdemir eğitimini çok beğendim. Bilgili ve tecrübeli bir eğitmen.

--------------------------------------------------------------------------

Esra Andıç Levent (İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Konuyu anlatışı, konuya hakimiyet süper, beklentilerime cevap alabildiğim bir eğitim oldu.

--------------------------------------------------------------------------

Zeliha Samyeli (İnsan Kaynakları Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı)
Bu kadar kısa sürede yapılabilecek en iyi eğitimdi, hocamız sayesinde artık Personel Özlük İşleri, Bordro alanında iş başvuruları yapabileceğiz.

--------------------------------------------------------------------------

Tuğçe KARAHAN (İnsan Kaynakları)
Bir otelde personel sorumlusu olarak çalışmaktayım.Aldığım insan kaynakları eğitimi ile personelciliğin insan kaynaklarından nasıl ayrıldığı hakkında Özgür Keskin hocam sayesinde epey aydınlandım.İnsan kaynaklarının nasıl yapılması gerektiğini bilgisi,donanımı ve deneyimi ile muhteşem anlattı.Yeni bir İK her zaman mümkünmüş..:)) Emeğiniz için sonsuz teşekkürler Özgür Hocam..

--------------------------------------------------------------------------

Başak Sarıtaş (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Yönetici
Almış olduğum İnsan Kaynakları eğitimi sonrasında çalışmaya başladığım konumda çok faydasını gördüm. Özgür hoca ile tanışmak büyük şans, çok teşekkürler.

--------------------------------------------------------------------------

Rıdvan PEKER (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Eğitmen-Danışman
Talep ettiğim İnsan Kaynakları Yönetimi eğitiminden beklediğim her türlü desteği kurum ve eğitmen tarafından karşılandı. Eğitimde verilen bilgi ve uygulamalar ciddi deneyimler sonrasında çıkantecrübeyle destekleniyor. Kurum ve eğitimciye teşekkürler.

--------------------------------------------------------------------------

Ebru YILMAZ (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
İnsan Kaynakları
Eğitimler samimiyet ve keyifle geçtiği için öncelikle bu hizmeti veren Yıldız Gelişim Akademisi kurum müdürü ve hocamıza teşekkür ederim. Pozitif enerjisiyle geçen eğitimlerimiz ile idealim olan ve çalışmakta olduğum uluslararası bir şirkette İnsan Kaynakları bölümünde işe başladım. Emeği geçenlere teşekkürler.

--------------------------------------------------------------------------

Zehra ERSÖZ (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Seyahat İşletmecisi
Eğitmenimiz konusuna hakim olduğu gibi, katılımcılara bilgisiyle, davranışlarıyla ve konuşmalarıyla güven verdi. Oldukça yoğun bir program olmasına rağmen zamanı verimli kullanarak, anlatım tarzıyla katılımcıları motive ederek, canlı tutmayı başardı. Katılımcılara özgürce soru sorma hakkı veren eğitim tarzıyla ekiple arasında güçlü bir iletişim oluştu Almış oldugum IK egıtımıyle İş hayatında içinde bulunduğum süreçleri sistematik ve bütüncül olarak gözden geçirme imkanını elde ettiğime inanıyorum .Kişisel gelişimime bu kadar profesyonel katkı sağlayan eğitim programınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

--------------------------------------------------------------------------

Ebru GÜLER (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Kariyer gelişimi için muhakkak değerlendirilmesi gereken seçkin, ilgili ve kaliteli bir kurum. Tek eğitim programıyla kalmayıp gerekli gördüğüm diğer eğitim programlarına da başlamayı düşünüyorum. Teşekkürler.

--------------------------------------------------------------------------

Hürü Çiğdem ÖZDEN (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Eğitmenlerin bilgi birikimi yüksek olması ve deneyimlerini bizlerle paylaşması oldukça faydalı oldu.

-------------------------------------------------------

Serhat Demirhan (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Yönetici
Eğitim tüm aşamalarında oldukça keyif aldım. Gerçekten yeni bilgiler ve tecrübeler edindim. Mesleki eğitim ve kişisel gelişim için bundan sonra da bu kurumda eğitimlere devam edeceğim.

-------------------------------------------------------

Emine ÖZER (İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanlığı)
Yönetici
Eğitim 100 üzerinden 100 denilecek düzeyde iyiydi. Eğitimi veren hocamız süperdi. Bizlere eğitim alalmamıza ve hocamızla tanışmamıza fırsat sunan Yıldız Gelişim Akademisine ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım.

-------------------------------------------------------

marka

marka - Kopya

ADRES

adres
Adres: Sinan Mah. Arık cad. Mandıroğlu İş Merkezi. No:2 K:1 / ANTALYA
(PLAZA 2000 Çapraz Karşısı - Final Dershanesi Yanı)

TELEFON

tel

0242 316 63 33

0552 449 07 07

ÇALIŞMA SAATLERİ

çalışma-saatleri

Hafta İçi Hergün: 09.30 - 21.00
C.tesi: 10.30 - 19.00
Pazar: 12.00 - 19.00