Etkin Yöneticilik Okulu

etkin yöneticilik okuluYıldız Gelişim Akademisi Yönetim eğitimleri kapsamında ETKİN YÖNETİCİLİK OKULU konusunda bireysel ve kurumsal olarak eğitim ihtiyacınızı karşılamaktadır.
ETKİN YÖNETİCİLİK OKULU

PROFESYONEL YÖNETİCİLİĞE ADIM!


Kurs Adı Dönemi Başlama Tarihi Gün ve Saatler

Etkin Yöneticilik Okulu
(5 Eğitim)

H.içi
Akşam
arayınız Salı - Perşembe
18.00 - 20.00
H.içi
Gündüz
arayınız Pazartesi - Çarşamba
11.00 - 13.30
Hafta
Sonu
arayınız Cumartesi - Pazar
14.00 - 16.15

Kursa Özel Kampanyalar

EĞİTİM KİTAPLARI

Sertifikalar
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
Yıldız Gelişim Akademisi Onaylı Sertifika
Üniversite Onaylı Sertifika(e-devlet görüntülenir/onaylı resmi ve özel kurumlarda geçerlidir)
Uluslararası Geçerli Akreditasyon Sertifikası
(Türkçe ve İngilizce olarak diğer ülkelerde geçerli)
Ustalık ve Kalfalık Belgeleri(İşyeri açmak veya çalışmak için geçerli)
Referans Mektubu

Eğitim İçeriği

AMAÇ : Katılımcıların bireysel ve kurumsal olarak iş hayatında yönetici, yönetici adayı ve kendisini iş hayatında geliştirmek isteyen herkesin Yönetim Becerileri-Liderlik, Takım Çalışması-Motivasyon, Müzakere Yönetimi, Problem Çözme Becerileri konularında profesyonel gelişimini sağlamaktır.

EĞİTİM KONULARI

Yönetim Becerileri, Liderlik

Takım Çalışması, Motivasyon

Müzakere Yönetimi

Problem Çözme Becerileri

Eğitimin Amacı:

Etkin iletişim için gerekli olan kendini doğru ve anlaşılır ifade etme, dinleme ve empati kurma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimimiz ile; İletişim nedir?, İletişim modeli, İletişimi engelleyen unsurlar, İletişimi kuvvetlendiren unsurlar, Açık iletişim ve kendini ifade etme, Temsil sistemleri İletişim araçları, Beden dili nedir?, İletişim ve beden dilinin önemi, İletişim bölgeleri, Gövde duruşları, Hitap gücü ve ses tonu, Anlama ve algılama yöntemleri, Mesajlar ve yorumlamaları, Jest ve mimiklerimiz, Yüz ifadeleri, Göz kontağı, El, kol ve baş hareketlerinin yorumlanması, Kişisel rahatlama ve gerginlik azaltma, Oturuş ve bacakların kullanımı, Oturuş düzenleri Bölge ve sahiplenme hareketleri, Statü sembolleri, Obje kullanımları, Sözlerimiz, ses tonumuz ve beden dilimizin uyumu vb. konular ile ilgili profesyonelliği arayan kurumlarımıza yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Telefonda İletişim; Programla, üretim ve hizmet sektöründe çalışan kişilere iletişim becerilerini göstermede önemli bir araç olan telefonun kullanımı, etkinliği gibi konuları uygulamalı olarak katılımcılara anlatmak, telefonda kaliteli hizmet kavramını benimsetmek ve bunun yöntemlerini aktarmak amaçlanmaktadır

Kişisel İmaj

Eğitimin Amacı:

İmaj; olmazsa olmaz! Kişisel imajınızı sağlıklı bir şekilde oluşturmak, başarınızın kilit noktalarından biridir. Ne zaman, nerede, nasıl giyineceğinizi bildiğinizde, ilk izlenimin sihirli gücünden de en yüksek ölçüde yararlanmış olursunuz. Sektörünüze, cinsiyetinize, statünüze göre yapılan seçimler, bir basamak yukarı çıkışınızı kolaylaştıracak, özsaygınızı da yükseltecektir. İşe ilk adım atma çabanız olan mülakattan, kariyerinizin zirvesine ulaşacağınız ana kadar, en büyük yardımcınızdır imaj. Yeteneklerinizle, niteliklerinizle, kişiliğinizle kazandığınız değerleri, görünümünüzle bir anda kaybetmeniz olasıdır. Kişisel imajınız, üzerinize tam gelen bir elbise olmalıdır. Yanlış oluşturulan imaj, dar gelen ya da üzerinizden dökülen bir elbise gibidir! Kişisel imajımız; hem kendimizi nasıl algıladığımız, hem de başkalarının gözünde nasıl algılandığımızdır. İmaj, içten dışa doğru oluşur. Öyleyse, önce biz kendimizi beğenmeli, önce kendi gözümüze girmeliyiz! Peki ama nasıl?

Kişisel imaj nedir, nasıl oluşturulur? Asla ikinci bir ilk izlenim şansınız yoktur! Bu fırsatı kaçırmamak için neler yapılmalı? Hizmet sektörü ile yaratıcı sektör çalışanının giyimi aynı olabilir mi? Sektörünüze göre giyinmenin incelikleri nelerdir? Renklerin gücünü gardırobunuza taşıyın. Teninize, saçınıza, göz renginize göre renk analizi nasıl yapılır? İş görüşmesinde giyimin önemi… Özsaygının mülakata yansıması için seçimler nasıl yapılmalı? Aksesuar kullanırken nelere dikkat edilmeli? Yanlış seçimler, imajınızı yerle bir edebilir. İş seyahatlerinde valizinizi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Erkekler ve kadınların gardıroplarında bulunması gereken temel giysiler nelerdir? Satın alırken nelere dikkat edilmelidir? İmaj kırıcıları hayatınızdan silip atmanın yolları nelerdir? Sosyal hayatınızda şık giyinmenin incelikleri nelerdir? İş hayatında dikkat etmeniz gereken temel protokol ve görgü kuralları nelerdir? Katılımcılarla yapılan doğaçlama çalışması ile, eğitim konularının uygulamaya yansıtılması.

Etkin Yönetim Becerileri ve Liderlik

Eğitimin Amacı:

Bireysel farkındalık, zaman ve stres yönetimi, bireysel karar alma, problem tanımlama ve çözme, kendi kendine motivasyon, başkalarını motive etme ve etkileme, yetki devri, koçluk ve liderlik becerileri, hedef ve vizyon belirleme, çatışma yönetimi, stratejik planlama ve organizasyon alanlarında bilgi ve becerilerin gelişimi amaçlanmaktadır.

Bunun dışında Eğitimimiz ile; Lider kimdir? Hangi özellikleri taşır?, Zaman yönetimi, Bireysel karar alma, Problem tanımlama ve çözme, Self motivasyon, başkalarını motive etme ve etkileme, Takım ruhu yaratmak, Yetki devri, Koçluk ve liderlik becerileri, Hedef ve vizyon belirleme, Çatışma yönetimi, Stratejik planlama ve organizasyon alanlarında bilgi ve becerilerin gelişimi, Toplantı yönetimi, Stres yönetimi vb. konular ile ilgili profesyonelliği arayan kurumlarımıza yardımcı olmak amaçlanmıştır.

TAKIM ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON

Eğitimin Amacı:

Başarılı kurumların en temel özelliklerinden birisi takım olmayı başarabilmiş olmalarıdır. Takım olmak ortak misyon ve vizyon doğrultusundan toplanan bireylerin sinerjisiyle oluşur. Bu sinerjiyi oluşturan motivasyon faktörleri de takım kimyasının oluşmasında önemli rol oynar. Takımdaşlık semineri; başarılı takım oluşturmanın ilkelerini, koşullarının ne olduğunu; takım ruhu ve biz bilinci yaratmada ne gibi süreçlerin rol oynadığını, liderin rolünü ve takım üyelerinin yapması gerekenleri uygulamalı örneklerle anlatan, paylaşımcı, katılımcı bir değişim ve gelişim semineridir.

Takım olmak ve takım bilinci Etkili takımların özellikleri Takım ruhu nasıl yaratılır Bir takım olmada zihinsel modeller İş, iş etiği ve profesyonellik Ortak vizyon ve misyon etrafında takımlar nasıl bir araya getirilir? Takım olmada liderin rolü nedir? Başarılı takımların yönetimi Motivasyon nasıl artırılır? Esneklik nereye kadar? Biz bilinci nasıl yaratılır? Çalışanlar arası ve kuruma güven nasıl yaratılır? Çatışmalar nasıl çözümlenmelidir? Sinerji yaratan dil modelleri ve takım içi iletişim nasıl olmalıdır?

Stres Yönetimi

Eğitimin Amacı:

İnsanlar doğumlarıyla birlikte strese maruz kalmaya başlarlar onların ayakta kalabilmek için baş etmek zorunda olduğu bir durumdur stres. Bu eğitimde stresin olumlu ve olumsuz etkileri ve strese ile baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunulacaktır.

Eğitimimiz ile; Stresin Tanımı, Stres Türleri, Kişilik Özellikleri ve Stres, Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri, Psikolojik Çatışmalar ve Savunma Mekanizmaları, Stresin Oluşturduğu Psikosomatik Etkiler, Stresle Nasıl Barışılabilir, Gevşeme Teknikleri, Zihinsel Teknikler, Davranışçı Teknikler, Zaman Düzenlenmesi, Öfkeyi Kontrol Yolları, İlişkilerimizde Gerçekçi Kabullenmelerimiz, Kendinize olan Güveniniz Artar vb. konularda Kurum Personellerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır.

Zaman Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Zaman Yönetimi, insanın kendisinin yaşama konuşlanış şekli ve zaman karşısındaki tavrı ile ilgili farkındalığını arttırmak amacındadır. Bu yaklaşımla programda, tavrımızın ve amaçlarımızın zaman yönetimi üzerindeki etkileri netleştirilerek, zaman yönetimi tuzakları ve bu tuzaklardan korunma stratejileri üzerinde odaklanılmaktadır.

Eğitimimiz ile; Başkalarından Önce Kendimizi Yönetmek, Zaman Kontrolünün En Önemli Koşulları, Zaman Tuzakları, Öncelikleri Bilmek, Ertelemek, Acelecilik, Kararsızlık, Kırtasiyecilik, Verimsiz Toplantılar, Dağınık Masa, Hayır Diyememek, Zamanı İyi Kullanmanın Yolları, Kısıtlı Zaman Stresinden Kurtulmanın Anahtarı, Zamanını Yönetememenin Bedeli, Zamanımızı Yönetmekle İlgili Kötü Alışkanlıklarımız, Zaman Yönetiminin Temel Felsefesi, Zamanı Planlamak, Zaman Tuzakları Nereye Gizlenir?, Öncelikleri ve Acil İşleri Belirlemek, Eylem Planı – Öneriler vb. konularda Kurum Personellerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır.

İşyerinde Problem Çözme Becerileri (Duygusal Zeka)

“İşyerinde ve özel yaşamda başarının anahtarı nedir?”

Gerek işyerinde gerekse özel yaşamda elde ettiğimiz başarıların temelinde 'duygusal zekayı kullanmak ve duyguları yönetmek' yatıyor. ”Öncelikle; Duygusal Zeka, bildiğimiz ve alışık olduğumuz şekliyle, bilgi edinme, hatırlama, analitik düşünme ve problem çözme gibi Akılsal Zeka kavramı altında birleşen çeşitli bilişsel becerilere sahip kişiler için kullandığımız 'akıllı kişi' kavramına yeni bir tanım getirir. Yaşamda başarılı olabilmesi için "akıllı kişi" lerin bu özelliklerin yanı sıra sahip olmaları gereken kişisel ve sosyal özellikleri bize hatırlatır

Eğitimimiz ile; İşyerinde ve özel yaşamda başarının anahtarı, Duygusal Zeka Kavramı, Duygusal zeka ve akıl, Kendimizi tanıyor muyuz?, Kişinin Duygusal Farkındalığı, İşyerinde Yaşanan Bir Takım Sorunlar, Olumsuz Koşullar Altında Duyguların Kontrolü, Empatik Güç, Performans ve Kariyer Gelişimi Süreci, İletişim Becerisi, Kişisel Verimlilik, Çalışanlar İle İlişkiler, İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar, Ekip Çalışması vb. konularda Kurum Personellerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır.

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Ayna ayna söyle bana başlığı ile verdiğimiz eğitim, kişinin kendisini ayna karşısında gözlemlemesini, iş ve sosyal yaşamında beden dili ile verdiği mesajın dışardan nasıl algılandığını anlatan, yedi değişik uygulama yaptırılarak kalıcı, anlaşır hale getirilen eğitim başlığıdır.

 1. MESAJIN ULAŞMA KANALLARI
 2. ELLERİN VERDİĞİ MESAJLAR
  • Kollar Açık
  • Elin Diktatör Konumu
  • Tokalaşma
  • Diğer Elle Dokunma
  • İşaret Parmağı
  • Baş Parmak
  • Eller Kenetli
  • Ellerin Önde ve Arkada Birleşmesi
  • Ellerin birbirine sürtülmesi
  • Saygı
  • El Yüzde
  • Kol Kavuşturmalar
 3. BACAKLAR
  • Meydan okuma oturuşu
  • Senleyim oturuşu
  • Resmi, protokol, rahat oturuşlar
 4. GÖZLER, YÜZ
  • Gözler
  • Bakışlar
  • Yüzün Bölgeleri
 5. ÇEVREMİZDEKİ BÖLGELER
 6. İŞ DÜNYASI GÜÇ OYUNLARI
 7. AYNALAMA, YALAN, FLÖRT
 8. RENKLER
 9. DÜNYA

YÖNETİCİLİĞE GİDEN YOLDA İŞ ANALİZİ EĞİTİMİ

 1. İnsan kaynağı modeli
 2. Yetenek avcılığı ile karşı karşıya kalmak
 3. İnsan kaynakları bilimi
 4. İnsan kaynakları için 10 temel formül
 5. İnsan kaynakları bilimcileri
 6. Doğru bilgi ağının kurulması
 7. Nedenlerin açıklanması gerekliliği
 8. Kurumsal yapıya geçiş sürecinde analiz
 9. Kurumların iş değerleme sistemleri
 10. Ücret yapı sistemleri analizi
 11. Performans sistemleri analizi
 12. Görev tanım ve iş tanım uygulamaları için analiz
 13. Kişiye, göreve dayalı iş analizi
 14. Gruba, kuruma dayalı iş analizi
 15. İş analiz yöntemleri
 16. Envanter uygulaması ve uygulamaları örnekleri
 17. Uygulama için gerekli materyal
 18. Grup çalışmaları uygulaması
 19. Beyin fırtınası ve uygulanabilirliği
 20. Sıralama sistemi ve yöntemleri

MESLEK ETİĞİ VE TAKIM RUHU

 1. MESLEK ETİĞİ
  • Hayat amacı ( Misyon )
  • Gelecek hayali ( Vizyon )
  • Hayat amacı ve Gelecek Hayali nasıl oluşur
  • Değerler ( İnsan, hoşgörü, iyilik, sürdürülebilirlik)
  • İlkeler (Yüksek Hizmet Anlayışı, Mücadele ruhu &Meslek Aşkı, İş Kalitesi & Güven )
  • Meslek etiği kazanılmış örnekler, uygulamalar
  • ‘BİR OLMA BİRLİK OLMA’ haline yolculuk
  • Temiz taraflarımızı kullanma alışkanlığı
  • %25 uygulama nedir, neden değerlidir?
 2. TAKIM RUHU
 3. İDEAL TAKIMA DOĞRU
  • İşbirliği
  • Etkin İletişim
  • Güvene Dayalı İlişki
  • Olumlu Ortam
  • Net Hedefler
  • Ortak taahhüt
  • Sorumluluk
 4. TAKIM OLMA İLKELERİ VE YOL HARİTASI
  • Verimlilik, Olumluluk Modeli
 5. Takım Kontratı
 6. TAKIM KOÇLUĞU TEMEL GİRİŞ
  • Koçluğun Yol Haritası
  • İlişki Yönetimi
  • Takımda Sorun Çözme Aşamaları
  • Takım Liderlik Modelleri
 7. İŞ ÇARKI UYGULAMASI
 8. SINIF İLE BERABER TAKIM KOÇLUĞU UYGULAMALARI VE GERİ BİLDİRİM

STRES ve ZAMAN YÖNETİMİ

‘Stres Nefes Alanı Ve Kahkaha Atanı Sevmez’ başlığı ile vermiş olduğumuz eğitimdir.

 1. Kaygı nedir, Neden kaygı duyulur?
 2. Stres Nedir, Nasıl Başlar?
 3. Stresten Kaç, Streste Kal Yöntemi
 4. Örgütsel stres
 5. Kurumsal Çatışmalar
 6. Baş Etme Yolları
 7. Nefes alma nedir?
 8. Nefes neye iyi gelir?
 9. Doğduk ve ne oldu?
 10. Nefes Teknikleri İle Stres Azaltma ( Teknik anlatılır ve uygulamaları yöntemler ile uygulama sağlanır )
 11. Kahkaha Nedir?
 12. Nasıl Kahkaha atılır?
 13. Kahkaha Yogosu Uygulaması ( Katılımcıların Tamamı İle 20 dk. )
 14. İş Hayatında uygulanabilir stres azaltıcılar
 15. Soru kalıpları
 16. Soru kalıpları ve uygulamalar ile öğrenim
 17. Zor Sorular İle Baş Etme Tekniği
 18. Zor İnsanlar İle Baş Etme Tekniği

YÖNETSEL BECERİLER

 • Güçlü Kişilik Özellikleri
  1. Açıklık
  2. Karizma
  3. Mücadele Ruhu
  4. Yaratıcılık
  5. Güven
  6. Nitelik ve Bilgi
 • Üstün Yönetsel Beceriler
  1. Uzağı Görme
  2. Hedef Belirleme
  3. Ortaklık Yaratma
  4. Yetki Devri
  5. İnsan ve Bilgi Odaklı Olma
  6. Organizasyonu Bütünüyle Görebilme
 • Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Çatışma ve İletişim Yönetimi
 • Durumsal Liderlik
 • Motivasyon Yaratma
 • İç ve Dış Motive Unsurları
 • Yetenekleri Açığa Çıkarma
 • Takım Oluşturma
 • Adil Ödüllendirme
 • Yüksek Kurumsal Güç
 • Yatay Hiyerarşi
 • Kalite Bilinci

Y VE Z KUŞAĞI İLE ÇALIŞMAK & Y VE Z KUŞAĞI OLMAK

 1. Nasıl başladı?
 2. Neler değişti?
 3. Zaman ve Sosyal Medya
 4. Yeni Nesil Çalışma Etikleri
 5. Yeni Nesil Verimli Çalışma Yolları
 6. İş Yerinde Bekledikleri
 7. Vizyonları ve Misyonları
 8. Y VE Z Kuşağı Yönetirse
 9. Y VE Z Kuşağı Yönetilirse
 10. Zamanı Kullanma
 11. Sihirli Kelimeler
 12. Sihirli Cümleler
 13. Açık Anlatım
 14. Yeni Neslin Koçu Ol
 15. Koçluk Becerileri ( Y ve Z Kuşağı için Koçluk )
 16. Sessiz Dinleme
 17. Derin Anlama
 18. Bizi Bekleyen Yıldız Dolu Günler
 19. Neler Değişecek

İYİLİK ve MUTLULUĞUN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ

 1. Mutluluk nedir?
 2. Mutluluk içinizde başlar?
 3. Mutluluk nerede?
 4. Daha mutlu nasıl olunur?
 5. Anı Yaşa?
 6. Hangi Mutluluk kaynağını seçmeli?
 7. Para, Gençlik, evlilik, Sosyal Haklar ve Güvenlik, Felsefi Sorgulama, Piyango Kazanmak
 8. Hayatın istediğin gibi mi?
 9. Sosyal medya Mutluları
 10. İyilik ve mutluluk
 11. İyilik fikri nedir?
 12. İyiliğin vazgeçilmez yanları?
 13. Karşılıksız iyilik halleri
 14. Şükür Nedir?
 15. Manevi Mutluluk oluşumu
 16. 80’ ler de çocuk olmak mı?
 17. Unuttuğumuz mutluluklar video uygulaması
 18. Mutluluk oyunu ve uygulamaları
 19. Hoşgörü, meslek aşkı, vatan sevgisi
 20. Enerjini doğru kullan
 21. Kahkaha Yogosu uygulaması
 22. Nefes mutluluk nedeni olabilir mi?
 23. İyilik ve mutluluk videoları
 24. Olumlama uygulamaları

SUNUM TEKNİKLERİ

 1. Sunum Çeşitleri
 2. Başarılı Sunum Hazırlıkları
 3. Görsel Malzeme Hazırlama
 4. Sunum Provaları
 5. Sunum Aşamaları
 6. Sunumda Heyecanı Yenme
 7. Hipnotik Giriş
 8. Buzları Kırma
 9. Sunumda Artı ve Eksiler
 10. Konuşma Nasıl Olmalı
 11. Sesi Kullanma İpuçları
 12. Salon Düzenleme
 13. Zor Sorular İle Baş Etme Yolları
 14. Etkili Sunumun 50 Anahtarı
 15. Sunum Uygulamaları ve Video Çekimi

LİDERLİK VE KENDİ HAYATININ LİDERİ OLANLAR

 1. Lider Kimdir?
 2. Lider Neler Yapar?
 3. Kazanmak ve Örnek Olmak
 4. Lider Özellikleri
 5. Geliştirilebilir Liderlik
 6. Hem Yönetici Hem Lider Olmak
 7. Ne Kadar Lidersin? Test Uygulamaları
 8. Liderlik Stili ve Türleri
 9. Kişilik Türlerine Göre Liderlik
 10. Bir Lider Neler Yapabilir?
 11. Başarı Stratejileri
 12. Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
 13. Karar Verme Yöntemleri
 14. Problem Çözme Teknikleri
 15. Grup Dinamiği ve Takım Çalışması
 16. Değişim Liderliği
 17. Vizyoner Liderlik

MÜZAKERE YÖNETİMİ

 1. Müzakere Nedir?
  Müzakereye Konu Olacak Sorunun Teşhisi
  Müzakerenin Önemi ve Yeri
  Sosyal ve Kültürel Etkenlerin Müzakeredeki Önemi ve Yeri
  Sorunun Ele Alınış Tarzı
  Karşı Taraf Kavramı
  Karşı Tarafa Yaklaşmada Kullanılacak Taktik ve Beceriler
  Muhtelif Müzakere Tipleri
 2. Müzakereye Konu Olacak Kişiyi Tanıma ve Analiz Etme Teknikleri
  Müzakereye Girme
  Mevcut Durumu ve Güç Dengelerini Analiz etme
  Uzlaşmaya Varma
  Elde Edilenler, Karşı Tarafa Verilenler
  Müzakereyi Kapama, Sonuçlandırma
  Müzakere sonrası Değerlendirme
  Ulaşılan Nokta Analizi
  Sonuç ve Değerlendirme

KENDİNİ TANI

 1. Çatışma Tarzı
 2. İş Çarkının Oluşturulması
 3. Duyu Odakları Analizi
 4. Tutumlarımız ve Olması Gerekenler
 5. Yaşam Döngüsü
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

marka - Kopya

adres
Adres: Sinan Mahallesi 1257 Sokak Şengül 2 İşhani No:13 Muratpaşa / ANTALYA
(Plaza 2000 yanında Çarşı PTT Arkası, Doğu Garajı Tahtakale Yanı)

tel

0242 316 63 33

0552 449 07 07

çalışma-saatleri

Hafta İçi Hergün: 09.30 - 21.00
C.tesi: 10.30 - 19.00
Pazar: 12.00 - 19.00