NLP Practitioner Sertifika Eğitim Programı Merkezi - ANTALYA

NLP Practitioner Sertifika Eğitim Programı:

Kursa Özel Kampanyalar

ARAYINIZ- ONLİNE EĞİTİM VİDEO VE KİTAPLAR

Sertifikalar
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
Yıldız Gelişim Akademisi Onaylı Sertifika
Üniversite Onaylı Sertifika(e-devlet görüntülenir/onaylı resmi ve özel kurumlarda geçerlidir)
Uluslararası Geçerli Akreditasyon Sertifikası
(Türkçe ve İngilizce olarak diğer ülkelerde geçerli)
Ustalık ve Kalfalık Belgeleri(İşyeri açmak veya çalışmak için geçerli)
Referans Mektubu

Eğitim İçeriği

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz.

content_heading_voran.gif NLP yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş olan bir iletişim ve motivasyon modelidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Richard Bandler tarafından başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

content_heading_voran.gif Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan yöntemler sunar.

content_heading_voran.gif NLP Practitioner Sertifika Programı, üç ana basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin ilk ve temel aşamasıdır. Daha sonra katılınabilecek Master Practitioner düzeyindeki bir NLP eğitimi, uluslararası standartlara uygun düzenlenmiş bir NLP Practitioner eğitiminin başarılı mezuniyetini gerektirir.

content_heading_voran.gif NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse iş yaşamında insanlar arasıdaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.

content_heading_voran.gif Resmi eğitim günlerinin dışında katılımcılar arasında oluşturulan çalışma gruplarında (Peer-group), katılımcıların kendi aralarında buluşup, öğrenilen teknikleri tekrar edip pekiştirmeleri ve öznel yaşama entegrasyonu amaçlanmaktadır. Peergroup çalışmalarına süpervizyon desteği sağlanarak katılımcıların kişisel - özel gelişimleri ve NLP içeriklerini özel yaşamlarına entegre edebilmeleri sağlanmaktadır. NLP Practitioner eğitimi terapi yerine geçmez.

content_heading_voran.gif NLP Practitioner sertifika eğitimi katılımcılarına, ayrıntılı yazılı döküman verilir. NLP sertifika eğitimleri, sadece yetkili uzman NLP eğitmenleri ve alanından uzman konuk eğitmenler tarafından verilebilir. Eğitime %90 katılım zorunluluğu vardır. Kaçırılan eğitim bölümleri , bir sonraki eğitim döneminde ücretsiz tekrarlanabilir.

content_heading_voran.gif NLP Academy Turkey'den onaylı olarak verilen NLP Practitioner Sertifikası, yüksek eğitim standartları sayesinde tüm dünyada kabul görür. Yazılı ve uygulamalı yeterlilik sınavını başarıyla veren eğitim katılımcıları, 'NLP Practitioner Sertifikas'ını almaya hak kazanır. Katılımcılar, sınav sonrası eğitmenlerden ayrıntılı bir geri bildirim alır.

NLP Practitioner Sertifika eğitimi içeriği:

Algılama:

Başarılı bir iletişimin ilk koşulu, yoğunlaştırılmış bir algılamadır. Ancak, söz ve davranışlarımızın karşınızdakinde meydana getirmiş olduğu tepkileri gözlemleyebildiğimiz taktirde, konuşmanın akışını yönlendirebiliriz. NLP Practitioner eğitimine algılarımızı bilinçli bir şekilde yönlendirme ve konsanstrasyon uygulamalarıyla başlıyoruz. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde bu konudaki teknik repertuarımızı genişleteceğimiz gibi, pratik uygulamalarla algılama yetimizden de en iyi şekilde faydalanmayı öğreniyoruz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Başkalarıyla iletişim içerisindeyken kendimizi algılayabilme becerimizin geliştirilmesi
point3.gif Beden dili ve ses izdüşümün bilinçli algılanması, yorumlanması ve kullanım alanları
point3.gif Algısal dil kullanımındaki farklılıkları çözümleyebilme becerisinin geliştirilmesi
point3.gif Derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

Uyum sağlama ve önderlik (Pacing and Leading):

content_heading_voran.gif İetişimin ustaları, karşılarındakilerle iletişime girerken onların dünyasına bir adım atarlar ve uyum dolu bir ilişki inşa ederler, daha sonra bu ilişkinin sağlamış olduğu güven duygusuyla önderliğe geçebilirler. Sözlü ve sözsüz iletişim sanatını kullanarak, güven dolu ilişkiler kurup iletişim süreçlerini yönlendirmeyi öğrenin !

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Aynalama yöntemiyle uyum sağlama
point3.gif Ses uyumu
point3.gif İfade uyumu
point3.gif Beden dili uyumu
point3.gif Önderliğe geçiş
point3.gif Uyumu bozma
point3.gif Aktif dinleme

Kaynakları harekete geçirme (Ressources):

content_heading_voran.gif Ruhsal durumumuz yaşamımızı sürekli etkiliyor. Ruhsal durumumuzu, içinde bulunduğumuz durumun gereklerine göre ayarlayabilme yeteneği, bize daha çok başarı ve yaşam sevinci sağlar. Bunun da ötesinde başka insanların ruhsal durumunu - duygularını değiştirebilme yeteneğini pekiştiren insanların toplumda daima vazgeçilmez bir rol oynadığını görebilirsiniz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Mevcut kaynakların kendimizin ve başkalarının durumunu olumlu yönde etkileyebilmek için kullanımı
point3.gif Depresyon tutukluk ve verimsiz duygu durumlarını değiştirebilmek için fizyolojimizi değiştirme.
point3.gif Bedensel güç kaynaklarını harekete geçirilmesi
point3.gif "Sanki durumu" prensibi ve kullanımı

Çapalama:

Psikolojik doğal şartlanma mekanizmasını güncel yaşamınızda hedefleriniz doğrultusunda kullanılabilir hale getirin. İhtiyaç duyduğunuz duygu durumlarını istediğiniz zaman çağrıştırabilmeyi öğrenin ve sizi kısıtlayan, tutsak eden olumsuz duygu durumlarını çözümleyin.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Çapalama, teorisi, tanımlamalar, teknik akışı
point3.gif Var olan çapaların ortaya çıkarılması
point3.gif Çapa atma
point3.gif Olumsuz çapaların gücünü kesme
point3.gif Çapa zincirleme ve üstüste dizme
point3.gif Çapaların örtük kullanımı
point3.gif Gizli çapalama
point3.gif Satış ve pazarlamada çapaların etkisi
point3.gif Moment of exellence

Metamodel:

content_heading_voran.gif Dilin sihirine tanık olun. Dil, etkin iletişimin önemli parçası olmanın yanında hızlı ve hedef odaklı değişiminde anahtarı. Bu NLP tekniği ile günümüzün önemli dil araçlarından birine sahip olun, ve hedef odaklı iletişiminizi ustalaştırın.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Algı mekanizmasi ve algı filitreleri
point3.gif Zihinsel temel bilgi işleme süreçleri
point3.gif Kaybolan bilginin geri kazanımı
point3.gif Metamodel dil kalıpları
point3.gif Genelleme , bozulma ve kaybetme kalıplarının incelenmesi
point3.gif Sorun ve hedef tanımlamaları
point3.gif Future Pace
point3.gif Meta modelin satışta kullanımı
point3.gif Trasformasyon modeli

Temsil Sistemi:

content_heading_voran.gif Karşınızdakilerin duyular dünyasına bir adım atarak, hem kendinizi karşınızdakine daha iyi ifade edin, hemde karşı taraftan daha iyi anlaşılın. Öğreneceğiniz teknikler iletişiminize yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Temsil sistemlerine giriş
point3.gif Farklı duyularımız
point3.gif Dil ve duyusal sistem ilişkisi
point3.gif Etkileşimdeki uyumu derinleştirmede temsil sisteminin kullanımı
point3.gif Karşındakinin temsil sistemini bulma
point3.gif Gözle erişim ipuçları
point3.gif İpuçlarının kullanımı
point3.gif Temsil sistemini satışta kullanımı

Hipnotik dil kalıpları:

content_heading_voran.gif Milton modelini kullanmayı öğrenerek bilinçdışı kaynaklarınıza açılan kapıyı aralayın. Normal zindelik halindeyken ulaşamadığınız zihinsel kaynaklara hipnotik dil kalıplarının yardımıyla ulaşın.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Hipnoz hakkında bilinenler
point3.gif Hipnozun tarihi ve yapısı
point3.gif Kavramların açıklanması
point3.gif Ericksoncu hipnoz
point3.gif Hipnoz presipleri
point3.gif Hipnotik dil kalıpları
point3.gif Trans endüksiyonu
point3.gif Trans durumuna giriş ve çıkış
point3.gif Metafor konstrüksiyonu
point3.gif Uygulamalar

Yeniden Çerçeveleme (Refraiming):

content_heading_voran.gif Bir durum veya davranışı farklı perspektiflerden inceleyebilmek ruhumuza esneklik ve özgürlük sağlar. Anlam vermedeki esnekliğinizi geliştirerek davranış seçeneklerinizi arttırabilirsiniz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Yeniden çerçeveleme türleri
point3.gif Anlamın yada içeriğin yeniden çerçevelenmesi
point3.gif Niyet - davranış ayrımı
point3.gif İçsel parçalar modeli
point3.gif Parçaların sistem dizilimi
point3.gif Six-step- altı adımda yeniden çerçeveleme
point3.gif Parçalar arası anlaşma yöntemi
point3.gif İtiraz konularının yeniden çerçevelenmesi

Alt modaliteler (Submodalities):

content_heading_voran.gif Subjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Alt modalitelerin sözlü göstergeleri
point3.gif Alt modalite tür ve çeşitleri
point3.gif Kritik alt modalitelerin tespit edilmesi
point3.gif Kontrast yöntemi
point3.gif Kaynak gönderimi
point3.gif İçsel ses ve resimlerin parçalanması
point3.gif İnanç sistemlerin değiştirilmesi
point3.gif İstemdışı işler için motivasyon oluşturma ve praline-yöntemi
point3.gif Korkuların giderilmesi
point3.gif Swish tekniği

Stratejiler (Strategies):

content_heading_voran.gif Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Tanımlar, TOTE sistem döngü modeli
point3.gif Walt Disney Stratejisi
point3.gif Stratejinin açığa çıkarılma süreci
point3.gif NLP Notasyon
point3.gif Stratejilerin uygunluk kriterleri
point3.gif Doğru yazma stratejisi
point3.gif Esneklik stratejisi
point3.gif Stratejilerin utilize edilmesi
point3.gif Stratejinin kurulması, kesilmesi ve kullanım alanları

Algısal Pozisyonlar:

content_heading_voran.gif Genelde insanlar durumu algılamış oldukları perspektifin esiridirler. Algılama perspektifinizi genişletmek ve esneklik kazanmak öğrenilebilir. Gerektiği durumlarda kendimize ve başkalarına alışkın olduğumuz perspektifin dışından bakarak, daha önce göremediğimiz detaylar bulabileceğimiz gibi, olumsuz duygu durumlarıyla bağdaşık deneyimlerden yapıcı yeni çözümler üretebiliriz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Algısal pozisyonlar 1-2-3
point3.gif Nörolojik düzeyler
point3.gif Meta- aynalama tekniği
point3.gif Alıştırmalar...

Zaman yolu çalışmaları (Timeline):

content_heading_voran.gif Zaman çizgisi teknikleriyle sistematik olarak özel geçmişinizde yer alan deneyimleri ya da gelecekteki hedeflerinizi inceleyebilir ve zihninizde hedefleriniz doğrultusunda yeniden programlayabilirsiniz. NLP zaman çizgisi uygulamalarının günümüzde sağlık, terapi, danışmanlık, iletişim, prezentasyon ve satış gibi birçok alanda etkili kullanımı sözkonusudur.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

point3.gif Zaman yolu çalışmalarına giriş
point3.gif Zaman çizgisinin açığa çıkarılması
point3.gif Zaman çizgisi türleri
point3.gif Mekansal ayarlamalar
point3.gif Zaman çizgisinin alt biçemleri
point3.gif Zaman çizgisindeki bükülmeler
point3.gif Cezbedici gelecek uygulaması
point3.gif Zaman çizgisinin yeniden yazılması (Timeline Re-İmprint)

Hedef çalışmaları:

content_heading_voran.gif Hedeflerinizi NLP uygunluk kriterlerini gözönüne alarak yeniden değerlendirin ve arzu ettiğiniz yaşamı adım adım gerçekleştirin.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

marka - Kopya

adres
Adres: Sinan Mahallesi 1257 Sokak Şengül 2 İşhani No:13 Muratpaşa / ANTALYA
(Plaza 2000 yanında Çarşı PTT Arkası, Doğu Garajı Tahtakale Yanı)

tel

0242 316 63 33

0552 449 07 07

çalışma-saatleri

Hafta İçi Hergün: 09.30 - 21.00
C.tesi: 10.30 - 19.00
Pazar: 12.00 - 19.00