MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi (45 Saat) Süreli - Antalya

eğiticinin eğitimiYıldız Gelişim Akademisi, Antalya merkezli eğitim danışmanlık firmasıdır. Bireysel ve kurumsal gelişim eğitim programları kapsamında MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi(45 Saat) Kursu konusunda bireysel ve kurumsal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.


MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ( 45 Saat )

EĞİTMENLİKTE PROFESYONELLİĞE ADIM AT!!Kurs Adı Dönemi Başlama Tarihi Gün ve Saatler

Eğiticinin Eğitimi
(MEB ONAYLI)
45 saat süreli

H.içi
Akşam
18 Ekim 2021 Pazartesi - Çarşamba
19.00 - 21.00
H.içi
Gündüz
19 Ekim 2021 Salı - Perşembe
10.00 - 12.30
Hafta
Sonu
arayınız Cumartesi - Pazar
14.00 - 16.15

Kursa Özel Kampanyalar

DİKSİYON ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA EĞİTİMİ ÜCRETSİZ

Sertifikalar
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
Yıldız Gelişim Akademisi Onaylı Sertifika
Üniversite Onaylı Sertifika
ICCW Uluslararası Geçerli Akretitason Sertifiksası
Referans Mektubu


Eğitim İçeriği

AMAÇ : Eğitimin başarısı eğitimcilerin bilgi, beceri ve niteliklerine bağlıdır. Etkin ve verimli eğitim yapabilmek için eğitimcilere düşen rol ve özellikler bu seminerde kazandırılmaya çalışılacaktır.

 • Hedef:

  Bağımsız eğitmen olmak ya da kurum içinde eğitmen olarak görev almak veya halen eğitmenlik yapıp da bu yetkinliklerini geliştirmek isteyenlerin yetişkin eğitimi ile ilgili etkili sunum yöntemleri, eğitim ihtiyacının tespiti, eğitimin içerik ve biçim yönünden tasarımı, eğitimin etkinliğinin ölçülmesi konularında bilgi beceri aktarımına dayanan uygulamalı bir programdır.

  İçerik:

  Etkili Sunum Teknikleri, Beden Dili, İletişim, Hitabet
  (EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ) 45 Saat

  • Teknik Hazırlık
   • Sunu Materyallerinin Hazırlanması
   • Fiziksel Ortam Kontrolü
   • Psikolojik Hazırlık
   • Sunucunun kendi yeteneklerinin ve sınırlılıklarının farkında olması
   • Görsel Materyallerin Tasarımı
   • Fiziksel Ortam Tasarımı
   • Dinletme Türleri ve Aktif Dinletme için Kullanılan Teknikler
   • Beden Dili ve Sözlü İletişime Hazırlık
    • Sözler- Kelimeler
    • Ses Tonu
    • Beden Dili/ Duruş
    • Dinleyici – Katılımcı Tutumları ve Başa Çıkabilme Yöntemleri

  Eğitimde Temel İlkeler

  • Eğitim nedir?
  • Yetişkin Kimdir?
  • Pedagoji ve Andragoji
  • Nasıl Öğreniyoruz?
  • Öğrenmeyi Engelleyen Unsurlar
  • Yetişkinler Neden Eğitime Katılırlar?
  • Yetişkin Eğitiminin Temel Kuralları
  • Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü
  • Yetişkin Eğitimcilerin Kişisel Özellikleri
  • Eğitimcinin Tutumu
  • Yetişkin Eğitiminde Ana Unsurlar
  • Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri

  Ön Hazırlık ve Eğitim Planlama

  • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Önemi
   • Eğitim İhtiyaç Analiz Çeşitleri
   • Eğitim İhtiyaç Analizi Proje Adımları
   • Eğitim Amaç ve Hedeflerini Belirlemek
   • İçerik Tasarımı ve İçerik Notları
   • Eğitim Ekipmanları ve Salon Düzeni
    • Görsel Araçlar
    • Görsel ve İşitsel Eğitim Araçlarının Yararları
    • Eğitim Salonunun Düzeni
    • Eğitimcinin İşi ve Rolü
    • Eğitim İçin Fiziksel Hazırlık
     • Katılımcılarla İlgili Bilgi
     • Eğitim Öncesi Ödevler
     • Prova

  Sunumun Üç Aşaması

  • Giriş
  • Gelişme
  • Sonuç ve Değerlendirme

  Eğitim Süresince Yapılacak Uygulamalar:

  Ön ve Son Sunumlar, Sunumların Kaydı

  Kayıtların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

  PROGRAMIN AMAÇLARI
  Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

  Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin;
  1. Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
  2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
  3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
  4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
  5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
  6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
  7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
  8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
  9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları
  amaçlanmaktadır.

  PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
  1 Programda yer alan konuların öğretiminde bilgisayar ortamında powerpoint sunumlarından faydalanılacaktır.
  2 Kursiyerler gruplara ayrılarak; soru-cevap, beyin fırtınası gibi öğrenci katılımını esas alan aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacak ve kursiyerlerin konuları grupları ile analiz ederek bu analiz sonuçlarını sınıf ortamında sözlü olarak paylaşmaları sağlanacaktır.
  3 Gerektiğinde uzman ve kaynak kişilerden derslerde yararlanılacaktır.
  4 Konular kendi içinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.
  5 Kursiyerlerin sunumlarını hazırlarken kullanacakları bilgisayar programları hakkındaki eksik bilgilerinin giderilmesi sağlanacaktır.
  6 Konularla ilgili örnek olaylar sınıfta tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir.
  7 Eğitim sonunda kursiyerler belirledikleri bir konuda, aldıkları eğitim konularını uygulayarak eğitim planı hazırlayacaklar ve sunum yapacaklardır.
  PROGRAM SÜRESİ: 45 saat

  .GÜN

  A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU I
  1. Nasıl Öğreniyoruz?
  a. Başlıca öğrenme kuramları
  1- Davranışçı Öğrenme Kuramı
  2- Bilişsel Öğrenme Kuramı
  3- Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
  2. Bilgiyi İşleme Modeli
  a. Öğrenme
  b. Hatırlama
  c. Unutma
  3. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin fırtınası – Soru Cevap

  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  4. Öğretim İlkeleri
  a. Bireyselleştirme İlkesi
  b. Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi
  c. Esneklik İlkesi
  d. Açıklık İlkesi
  e. Süreklilik İlkesi
  f. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
  g. Ekonomiklik İlkesi
  h. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
  i. Güncellik İlkesi
  5. Öğretim Stratejileri
  a. Sunuş
  b. İnceleme ve Araştırma
  c. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
  6. Üst Düzey Öğrenmeler
  a. Yaratıcı Öğrenme
  b. Eleştirel Öğrenme
  7. Öğrenme Hedefleri
  8. Grup çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  Gün Değerlendirmesi

  .GÜN
  A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II
  1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
  a. Androgoji
  2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar
  3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
  5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  a. Anlatma Yöntemi
  b. Soru-cevap Yöntemi
  c. Mikro Öğretim
  d. Tartışma Yöntemi
  e. Örnek Olay Yöntemi
  f. Gösterip Yaptırma Yöntemi
  g. Problem Çözme Yöntemi
  h. Bireysel Çalışma Yöntemi
  i. Proje Yöntemi
  j. Rol Oynama Yöntemi

  k. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
  l. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri
  m. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
  n. Buluş Yoluyla Öğrenme
  6. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  7. Öğrenme Stilleri
  a. Görsel Öğrenme
  b. İşitsel Öğrenme
  c. Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme
  8. Öğrenme Stratejileri
  a. Dikkat Stratejileri,
  b. Tekrar Stratejileri,
  c. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler,
  d. Yürütücü Biliş Stratejileri
  e. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler
  9. Öğrenme Düzeyleri
  10. Öğrenme Yolları
  a. Aktif Dinleme
  b. Not Alma
  c. Görsel Materyalleri Kullanma
  d. Sorular Sorma
  11. Bilgiyi İşleme Süreci
  a. Beklenti
  b. Algılama
  c. Genelleştirme
  d. Hatırlama
  e. Anlamsal Şifreleme
  f. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama
  12. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  Gün Değerlendirmesi

  .GÜN
  A. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA
  1. Eğitim İhtiyaç Analizi
  2. Eğitim Programının Öğeleri
  a. Hedefler
  b. Eğitim Durumları
  c. Sınama Durumları
  3. Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak
  4. Grup Çalışması – Uygulama

  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  5. Program ve Tasarım
  a. İstek Faktörünün Belirlenmesi
  b. Sunum Türünün Belirlenmesi
  c. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
  d. Doğru Kaynakların Seçimi
  6. İçerik Seçimi
  7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
  8. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  9. Eğitim Ortamı
  a. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
  b. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
  10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
  11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
  a. Giriş
  b. Gelişme
  c. Sonuç
  12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
  13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
  14. Eğitim Notlarının Hazırlanması
  15. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  16. Uygulama Zamanlarının Seçilmesi
  17. Yaşamla Bağlantıların Sunulması
  18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
  a. Yapılandırmacılık
  b. Proje Temelli Öğrenme
  c. Problem Temelli Öğrenme
  d. Beyin Temelli Öğrenme
  e. Tam Öğrenme
  f. Yaşam Boyu Öğrenme
  19. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  Gün Değerlendirmesi

  .GÜN
  A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I
  1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
  2. Eğitimcinin Rolü
  a. Giyim ve Dış Görünüş
  b. Duruş
  c. Ses Tonu
  d. Beden Dili
  3. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
  5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
  a. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
  b. Aykırı Seslerin Bastırılması
  c. Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
  d. Kişisel Alanı Korumak
  6. Topluluk Önünde Konuşma
  7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
  8. Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar
  9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
  10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
  11. Grup çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  Gün Değerlendirmesi

  .GÜN
  A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II
  1. Etkili Sunum Aşamaları
  a. Dikkati Çekme
  b. Güdüleme-İstekli Kılma
  c. Hedeften Haberdar Etme
  d. Hazırbulunuşluk
  e. Sunu Yapma (yaklaşım, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri):
  f. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
  g. Aktarma/Dönüştürme-Uygulama
  h. Değerlendirme
  i. Ödev-Proje
  2. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
  a. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri

  b. Sunum Akışının Planlanması
  -Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
  -Katılımcıların Analizi
  -Taslak Planın Hazırlanması
  - Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
  -Notların Oluşturulması
  4. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
  a. Etkili Açılış
  b. Grubu Canlı Tutma
  c. Zaman Yönetimi
  d. Etkili Kapanış
  6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
  7. Katılımcı Tepkilerini İzleme
  8. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  Gün Değerlendirmesi

  GÜN
  A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
  1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
  2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)
  3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
  4. Slaytların Yazılımı
  5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
  6. Ses ya da Müziğin Seçimi
  7. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  Gün Değerlendirmesi

  GÜN
  A. GERİBİLDİRİM
  1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
  a. Soru Sorma Nedenleri
  2. Soru Sorma Teknikleri
  a. Açık Uçlu Sorular

  b. Kapalı Uçlu Sorular
  3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
  a. İçerik Açısından
  b. Biçim Açısından
  c. Düzen Açısından
  d. İfade ve Anlatım Açısından
  4. Soru Düzeyleri
  a. Bilgiyi Ölçen Sorular
  b. Anlamayı Ölçen Sorular
  c. Uygulamayı Ölçen Sorular
  d. Analizi Ölçen Sorular
  e. Sentezi Ölçen Sorular
  f. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
  5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
  6. Yanıtların Alınması
  7. Katılımcıların Soruları
  9. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  10. Gün Değerlendirmesi

  GÜN
  A. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
  a. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
  b. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
  2. Değerlendirme
  a. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
  3. Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
  4. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  b. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
  a. Geçerlilik
  b. Güvenirlilik
  c. Kullanışlılık
  6. Grup çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

  7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
  a. Yazılı Yoklamalar
  b. Kısa Cevap Gerektiren Testler
  c. Doğru-Yanlış Testler
  d. Çoktan Seçmeli Testler
  e. Sözlü Sınavlar
  f. Performansın Ölçülmesi
  g. Diğer Gözlem Araçları
  h. Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi
  8. Değerlendirme ve Not Verme
  9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
  11. Grup Çalışması – Uygulama
  a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
  b. Konuların Analizi
  c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
  Gün Değerlendirmesi

  GÜN
  A. SUNUM UYGULAMALARI
  1- Kursiyerler sektörlerine göre belirledikleri konularda 15-20 dakika süren sunum yaparlar.
  2- Yapılan sunumlar eğitmen tarafından kurs programı çerçevesinde değerlendirilir.

  Kimler Katılmalı:

  Eğitmen olmak isteyen ya da eğitmen olup da bu alandaki yetkinliklerini, bilgi ve deneyimlerini geliştirmek isteyen serbest ya da kurum çalışanı herkes herkes katılabilir. Teknik eğitimler veren eğitimcilerimizi(İSG Uzmanları, Kaptanlık Eğitimi vermek isteyenler) hedef alan bu eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olması sebebiyle aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından eğitici olarak atanması amaçlı öğretim görevlileri ve emekli iş müfettişleri için de alınması gerekli bir belge niteliğindedir.
  NOT: İş Güvenliği Uzmanları için belirtilen kapsam aşağıdaki link de MADDE 4, B bendinde belirtildiği kapsam dahilinde bu belgeyi almaları uygundur. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101127-2.htm

 • Özel sektörde firmaların kurum içi düzenlenen eğitim faaliyetlerinin akabinde, çalışanların
  belgelendirilmesi için yetkilendirilmiş eğitmen gerekliliği için zorunludur. (İşbaşı/oryantasyon
  eğitimleri, iş geliştirme ve bilinç oluşturma eğitimleri vb.) (Resmi Gazete: 24458 Madde:6/m)
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri (HEM),

  Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Eğitim Kurumları ve 5580 sayılı kanuna tabi
  olarak kurulmuş tüm Özel Eğitim Kurumlarında, alanı ile ilgili tam zamanlı veya
  part-time eğitmenlik yetkisi kazandırır.
  (Resmi Gazete:15953 Madde:3/b , Resmi Gazete: 26434 Madde:8)

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi
  ve İş Güvenliği Uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında, diğer şartları sağlaması ile
  birlikte "Eğitici" olma yetkisi kazandırılır.
  (Resmi Gazete:27320 Madde:47)

Katılımcı Görüşleri

Elif Turalı (Eğitimcinin Eğitimi)
27 yıldır konuştuğum ana dilimi Erol Hoca sayesinde yeniden öğrendim. Tüm emeği için kendisine teşekkür ederim.

--------------------------------------------------------------------------

Safiye Köklüğ (Eğitimcinin Eğitimi)
Erol Bey çok değerli bir hocamız bizlere unutamayacağımız hayatımızın her döneminde kullanabileceğimiz çok kıymetli bilgiler ile hepimizi onure etti. Her şey için çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.

--------------------------------------------------------------------------

Zafer Zeskala (Eğitimcinin Eğitimi, Diksiyon Etkili ve Güzel Konuşma)
Sayın Erol Hocam Bizlere; İnsanın yaşarken yaşam düzeyini nasıl daha kaliteli daha özgür ve daha güzel bir hale getirmek için göstermiş olduğunuz özverili ve bilinçli çabaya, bunun yanında özgüvenimizi yükseltme konusundaki tartışmasız yeteneğinizle sonraki yaşamımızda kullanmak üzere vermiş olduğunuz cesaret verici eğitim süreci için tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Saygılarımla.

--------------------------------------------------------------------------

Zafer Vreskala (Eğitimcinin Eğitimi)
Akedeminize teşekkür ediyorum sayın ve sevgili Erol hocamız. Bizleri buluşturduğunuz bizlere katkı sağladınız. Erol hocamız içinde tüm samimi duygularımla iyi ki bu görevi üstlenmiş diyerek katkılarına sonsuz teşekkürler ediyorum.

--------------------------------------------------------------------------

Ahu Berika Emrahoğlu(Diksiyon, Etkili İletişim, Eğiticinin Eğitimi)
Kurumunuzda eğitimcinin eğitimi isimli kursu görmekten, hocamızın eğitiminden büyük keyif aldım. Programın biraz daha sürmesini isterdim:) herkese tavsiye ederim.

-------------------------------------------------------

Metin KANAT (Eğitimcinin Eğitimi)
Devam ettiğim meslek eğitimleri konusunda aktarma konusunda eksiklerimi tamamladım ve başarılı bir destek eğitimi aldım teşekkürler

-------------------------------------------------------------------------

Kadri ELÇİN (Eğitimcinin Eğitimi)
Hava Yolu Pilotu
Aldığım eğitimi çok sevdim. Hem eğitime hem de hayata bakışımı değişime uğrattı. Çok yararlanacağımı düşünüyorum. teşekkürler

-------------------------------------------------------------------------

K. İbrahim GÜNEROĞLU (Eğitici Eğitimi, Kişisel Gelişim)
Teknik Müdür
Öncelikle bizlere böyle kaliteli bir eğitim imkanını sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Çevremdeki herkese Eğiticinin Eğitimi ve diğer eğitimler için Yıldız Gelişim Akademisine tavsiyede bulunacağım. Bugüne kadar aldığım em keyifli eğitimdir. Değerli hocamız Erol hocamız ve kurum müdürü Bayram YILDIZ beye göstermiş oldukları ilgi alaka ve yardım sever tutum ve davranışlarından dolayı ayrıca teşekkür ederim.

--------------------------------------------------------------------------

Tülay ÖZDEMİR (Etkili Sunum Teknikleri)
Kişisel Gelişim Uzmanı & Bireysel ve Kurumsal Koç
TEŞEKKÜRLER
14/15.07.2012 tarihlerinde "sunum teknikleri" ve içeriği çok geniş olan dolu dolu,enerjik,eğlenceli ve keyifli bir eğitim aldım.topluluk önünde konuşmaktan korkuyor musunuz?heyecanınız sizi esir girdabına mı aldı buyrun burdan yakın.insanı harekete geçiren sistemleri merak ediyorsanız, bu programda kendinizden başlayarak tüm sistemlere ulaşacağınız ilginç ve bir o kadar da eğlenceli,harika bir keşif yolculuğuna hazırlanın. sevgili hocam ve yönetime buradan çok ama çok teşekkür ediyorum.kısa zaman zarfında tanışmış olsakta bana verdikleri destekten, her konuda yardımcı olmaktan seve seve zevk aldıklarını belli ettikleri için çok teşekkür ediyorum ve başarılarının her daim sürmesini diliyorum.

marka

marka - Kopya

ADRES

adres
Adres: Sinan Mah. Arık cad. Mandıroğlu İş Merkezi. No:2 K:1 / ANTALYA
(PLAZA 2000 Çapraz Karşısı - Final Dershanesi Yanı)

TELEFON

tel

0242 316 63 33

0552 449 07 07

ÇALIŞMA SAATLERİ

çalışma-saatleri

Hafta İçi Hergün: 09.30 - 21.00
C.tesi: 10.30 - 19.00
Pazar: 12.00 - 19.00