NLP Practitioner Sertifika Eğitim Programı Merkezi - ANTALYA

NLP Practitioner Sertifika Eğitim Programı:

NLP Practitioner (Uygulayıcı) Eğitimi hakkında genel bilgi:

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz.

Online Ön Kayıt Formu
http://www.yildizgelisim.com/tr.f18.online-kayit-formu

NLP yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş olan bir iletişim ve motivasyon modelidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Richard Bandler tarafından başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan yöntemler sunar.

NLP Practitioner Sertifika Programı, üç ana basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin ilk ve temel aşamasıdır. Daha sonra katılınabilecek Master Practitioner düzeyindeki bir NLP eğitimi, uluslararası standartlara uygun düzenlenmiş bir NLP Practitioner eğitiminin başarılı mezuniyetini gerektirir.

NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse iş yaşamında insanlar arasıdaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.

Resmi eğitim günlerinin dışında katılımcılar arasında oluşturulan çalışma gruplarında (Peer-group), katılımcıların kendi aralarında buluşup, öğrenilen teknikleri tekrar edip pekiştirmeleri ve öznel yaşama entegrasyonu amaçlanmaktadır. Peergroup çalışmalarına süpervizyon desteği sağlanarak katılımcıların kişisel - özel gelişimleri ve NLP içeriklerini özel yaşamlarına entegre edebilmeleri sağlanmaktadır. NLP Practitioner eğitimi terapi yerine geçmez.

NLP Practitioner sertifika eğitimi katılımcılarına, ayrıntılı yazılı döküman verilir. NLP sertifika eğitimleri, sadece yetkili uzman NLP eğitmenleri ve alanından uzman konuk eğitmenler tarafından verilebilir. Eğitime %90 katılım zorunluluğu vardır. Kaçırılan eğitim bölümleri , bir sonraki eğitim döneminde ücretsiz tekrarlanabilir.

NLP Academy Turkey'den onaylı olarak verilen NLP Practitioner Sertifikası, yüksek eğitim standartları sayesinde tüm dünyada kabul görür. Yazılı ve uygulamalı yeterlilik sınavını başarıyla veren eğitim katılımcıları, 'NLP Practitioner Sertifikas'ını almaya hak kazanır. Katılımcılar, sınav sonrası eğitmenlerden ayrıntılı bir geri bildirim alır.

NLP Practitioner Sertifika eğitimi içeriği:

Algılama:

Başarılı bir iletişimin ilk koşulu, yoğunlaştırılmış bir algılamadır. Ancak, söz ve davranışlarımızın karşınızdakinde meydana getirmiş olduğu tepkileri gözlemleyebildiğimiz taktirde, konuşmanın akışını yönlendirebiliriz. NLP Practitioner eğitimine algılarımızı bilinçli bir şekilde yönlendirme ve konsanstrasyon uygulamalarıyla başlıyoruz. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde bu konudaki teknik repertuarımızı genişleteceğimiz gibi, pratik uygulamalarla algılama yetimizden de en iyi şekilde faydalanmayı öğreniyoruz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Başkalarıyla iletişim içerisindeyken kendimizi algılayabilme becerimizin geliştirilmesi
Beden dili ve ses izdüşümün bilinçli algılanması, yorumlanması ve kullanım alanları
Algısal dil kullanımındaki farklılıkları çözümleyebilme becerisinin geliştirilmesi
Derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

Uyum sağlama ve önderlik (Pacing and Leading):

İetişimin ustaları, karşılarındakilerle iletişime girerken onların dünyasına bir adım atarlar ve uyum dolu bir ilişki inşa ederler, daha sonra bu ilişkinin sağlamış olduğu güven duygusuyla önderliğe geçebilirler. Sözlü ve sözsüz iletişim sanatını kullanarak, güven dolu ilişkiler kurup iletişim süreçlerini yönlendirmeyi öğrenin !

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Aynalama yöntemiyle uyum sağlama
Ses uyumu
İfade uyumu
Beden dili uyumu
Önderliğe geçiş
Uyumu bozma
Aktif dinleme

Kaynakları harekete geçirme (Ressources):

Ruhsal durumumuz yaşamımızı sürekli etkiliyor. Ruhsal durumumuzu, içinde bulunduğumuz durumun gereklerine göre ayarlayabilme yeteneği, bize daha çok başarı ve yaşam sevinci sağlar. Bunun da ötesinde başka insanların ruhsal durumunu - duygularını değiştirebilme yeteneğini pekiştiren insanların toplumda daima vazgeçilmez bir rol oynadığını görebilirsiniz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Mevcut kaynakların kendimizin ve başkalarının durumunu olumlu yönde etkileyebilmek için kullanımı
Depresyon tutukluk ve verimsiz duygu durumlarını değiştirebilmek için fizyolojimizi değiştirme.
Bedensel güç kaynaklarını harekete geçirilmesi
"Sanki durumu" prensibi ve kullanımı

Çapalama:

Psikolojik doğal şartlanma mekanizmasını güncel yaşamınızda hedefleriniz doğrultusunda kullanılabilir hale getirin. İhtiyaç duyduğunuz duygu durumlarını istediğiniz zaman çağrıştırabilmeyi öğrenin ve sizi kısıtlayan, tutsak eden olumsuz duygu durumlarını çözümleyin.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Çapalama, teorisi, tanımlamalar, teknik akışı
Var olan çapaların ortaya çıkarılması
Çapa atma
Olumsuz çapaların gücünü kesme
Çapa zincirleme ve üstüste dizme
Çapaların örtük kullanımı
Gizli çapalama
Satış ve pazarlamada çapaların etkisi
Moment of exellence

Metamodel:

Dilin sihirine tanık olun. Dil, etkin iletişimin önemli parçası olmanın yanında hızlı ve hedef odaklı değişiminde anahtarı. Bu NLP tekniği ile günümüzün önemli dil araçlarından birine sahip olun, ve hedef odaklı iletişiminizi ustalaştırın.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Algı mekanizmasi ve algı filitreleri
Zihinsel temel bilgi işleme süreçleri
Kaybolan bilginin geri kazanımı
Metamodel dil kalıpları
Genelleme , bozulma ve kaybetme kalıplarının incelenmesi
Sorun ve hedef tanımlamaları
Future Pace
Meta modelin satışta kullanımı
Trasformasyon modeli

Temsil Sistemi:

Karşınızdakilerin duyular dünyasına bir adım atarak, hem kendinizi karşınızdakine daha iyi ifade edin, hemde karşı taraftan daha iyi anlaşılın. Öğreneceğiniz teknikler iletişiminize yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Temsil sistemlerine giriş
Farklı duyularımız
Dil ve duyusal sistem ilişkisi
Etkileşimdeki uyumu derinleştirmede temsil sisteminin kullanımı
Karşındakinin temsil sistemini bulma
Gözle erişim ipuçları
İpuçlarının kullanımı
Temsil sistemini satışta kullanımı

Hipnotik dil kalıpları:

Milton modelini kullanmayı öğrenerek bilinçdışı kaynaklarınıza açılan kapıyı aralayın. Normal zindelik halindeyken ulaşamadığınız zihinsel kaynaklara hipnotik dil kalıplarının yardımıyla ulaşın.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Hipnoz hakkında bilinenler
Hipnozun tarihi ve yapısı
Kavramların açıklanması
Ericksoncu hipnoz
Hipnoz presipleri
Hipnotik dil kalıpları
Trans endüksiyonu
Trans durumuna giriş ve çıkış
Metafor konstrüksiyonu
Uygulamalar

Yeniden Çerçeveleme (Refraiming):

Bir durum veya davranışı farklı perspektiflerden inceleyebilmek ruhumuza esneklik ve özgürlük sağlar. Anlam vermedeki esnekliğinizi geliştirerek davranış seçeneklerinizi arttırabilirsiniz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Yeniden çerçeveleme türleri
Anlamın yada içeriğin yeniden çerçevelenmesi
Niyet - davranış ayrımı
İçsel parçalar modeli
Parçaların sistem dizilimi
Six-step- altı adımda yeniden çerçeveleme
Parçalar arası anlaşma yöntemi
İtiraz konularının yeniden çerçevelenmesi

Alt modaliteler (Submodalities):

Subjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Alt modalitelerin sözlü göstergeleri
Alt modalite tür ve çeşitleri
Kritik alt modalitelerin tespit edilmesi
Kontrast yöntemi
Kaynak gönderimi
İçsel ses ve resimlerin parçalanması
İnanç sistemlerin değiştirilmesi
İstemdışı işler için motivasyon oluşturma ve praline-yöntemi
Korkuların giderilmesi
Swish tekniği

Stratejiler (Strategies):

Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Tanımlar, TOTE sistem döngü modeli
Walt Disney Stratejisi
Stratejinin açığa çıkarılma süreci
NLP Notasyon
Stratejilerin uygunluk kriterleri
Doğru yazma stratejisi
Esneklik stratejisi
Stratejilerin utilize edilmesi
Stratejinin kurulması, kesilmesi ve kullanım alanları

Algısal Pozisyonlar:

Genelde insanlar durumu algılamış oldukları perspektifin esiridirler. Algılama perspektifinizi genişletmek ve esneklik kazanmak öğrenilebilir. Gerektiği durumlarda kendimize ve başkalarına alışkın olduğumuz perspektifin dışından bakarak, daha önce göremediğimiz detaylar bulabileceğimiz gibi, olumsuz duygu durumlarıyla bağdaşık deneyimlerden yapıcı yeni çözümler üretebiliriz.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Algısal pozisyonlar 1-2-3
Nörolojik düzeyler
Meta- aynalama tekniği
Alıştırmalar...

Zaman yolu çalışmaları (Timeline):

Zaman çizgisi teknikleriyle sistematik olarak özel geçmişinizde yer alan deneyimleri ya da gelecekteki hedeflerinizi inceleyebilir ve zihninizde hedefleriniz doğrultusunda yeniden programlayabilirsiniz. NLP zaman çizgisi uygulamalarının günümüzde sağlık, terapi, danışmanlık, iletişim, prezentasyon ve satış gibi birçok alanda etkili kullanımı sözkonusudur.

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

Zaman yolu çalışmalarına giriş
Zaman çizgisinin açığa çıkarılması
Zaman çizgisi türleri
Mekansal ayarlamalar
Zaman çizgisinin alt biçemleri
Zaman çizgisindeki bükülmeler
Cezbedici gelecek uygulaması
Zaman çizgisinin yeniden yazılması (Timeline Re-İmprint)

Hedef çalışmaları:

Hedeflerinizi NLP uygunluk kriterlerini gözönüne alarak yeniden değerlendirin ve arzu ettiğiniz yaşamı adım adım gerçekleştirin.

20-21-22-23-24 Haziran 2012
03-04-05 Temmuz 2012
11-12 Temmuz 2012
09.30 - 17.30
NLP Practitioner (Uygulayıcı) Eğitimi
Yıldız Gelişim Akademisi
Certified NLP Lehr Trainer Taşkın Köksalan
Erken Kayıt
İndirimli
316 63 33
Yıldız Gelişim
Akademisi
ANTALYA
Online Ön Kayıt Formu
http://www.yildizgelisim.com/tr.f18.online-kayit-formu

Eğitim süresi: 10 gün + Peergroup çalışmaları

Eğitim Ücreti: 1800 TL + KDV ( %30 ERKEN KAYIT İNDİRİMİ İLE 1.260 TL+KDV)

Eğitmen: Certified NLP Lehr Trainer Taşkın Köksalan

Sertifika: Tüm katılımcılara NLPAT Uluslararası Geçerli Sertifika verilecektir

ONLINE ÖN KAYIT - (Erken Kayıt İndiriminden Faydalanmanız için!)

Eğitim saatleri:

Asgari 5 x Peergroup çalışması (Gün ve saatler grup üyeleri tarafından belirlenecektir.)

(Eğitimden başarıyla mezun olan katılımcılara uluslararası standartlara uygun NLP Practitioner Sertifikası verilecektir.)